apr 20

Strategisch Omgevingsmanagement

Strategisch Omgevingsmanagement

Samenwerking die werkt!

Datum: 20 april 2023

Onze visie op effectief samenwerken bij complexe gebiedsvraagstukken

Vraagstukken rond bereikbaarheid en mobiliteit zijn zelden eenvoudig op te lossen. In een wijk of gemeente zijn verschillende stakeholders met allemaal andere belangen. Hoe breng je die partijen bij elkaar en vind je gedeelde belangen?

In deze inspiratiepaper over Strategisch Omgevingsmanagement delen we een aanpak die in de praktijk tot gedeelde oplossingen leidt voor complexe problemen. In deze aanpak staan een aantal zaken centraal:

  • Gedeelde belangen identificeren: We zoeken naar gedeelde belangen. Consensus in plaats van concessies. Daarbij staat de vraag centraal welk voordeel er per belanghebbende te behalen is.
  • Positieve energie kanaliseren: Door de focus op gedeelde belangen ligt de nadruk niet op concessies maar nieuwe mogelijkheden. De positieve energie die daaruit voortvloeit vormt een basis om voor nieuwe samenwerkingen.
  • Gedrag centraal stellen: Als het gaat om vraagstukken rond mobiliteit, hebben we het al gauw over gedragsverandering. We werken in de samenwerking daarom vanuit ons gedragsmodel.
  • Werken vanuit Issues: We stellen bij complexe vraagstukken de issues centraal, niet de stakeholders. Het grote vraagstuk wordt kleiner en concreter gemaakt. Tot op niveaus waar belanghebbenden elkaar wél kunnen vinden.
  • Focus op échte belanghebbenden: Stakeholders uit de ‘grote groep’ hebben vaak wel een mening, maar zijn niet persé belanghebbend. Focus per issue alleen op de rechtstreeks belanghebbenden.

Download deze visiepaper voor een uitwerking van deze aanpak en een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Download deze visiepaper

Emailadres*
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Organisatie
Functie
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dank voor uw download. U ontvangt een link naar het document per email.

Wat je misschien ook interessant vindt