+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Fietsstimulering Leeuwarden

Werk Slim, Reis Slim is het mobiliteitsmanagementprogramma van Leeuwarden Vrij-Baan. Dit is een groot en meerjarig infra-programma van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden wil haar positie als hoofdstad van Fryslân verder uitbouwen door slimme maatregelen te treffen die helpen de regio Leeuwarden en Fryslân beter bereikbaar te maken en te houden. De doelstelling is 10% reistijdverbetering van deur tot deur in de spits. Dit willen ze realiseren in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties in Leeuwarden. Hiervoor schakelde Werk Slim, Reis Slim Marion Patist van &Morgen in.

Fietsinspiratiesessies

Werk Slim, Reis Slim had besloten de fietsstimuleringscampagne rij2op5 aan te bieden aan de werkgevers in de regio. Marion werd gevraagd voor de werving van deelnemende bedrijven. In persoonlijke gesprekken en tijdens fietsinspiratiesessies enthousiasmeerde Marion de bedrijven voor fietsstimulering. Samen met de werkgevers ging ze op zoek naar aanknopingspunten om mee te doen aan rij2op5. De aanknopingspunten verschilden per organisaties. Voor de één was dat een parkeerprobleem of duurzaamheid., voor de ander aantrekkelijk werkgeverschap of vitaliteit.

Goed in leggen van contact

Jantina Oosterhoff, communicatiemedewerker bij de Gemeente Leeuwarden vertelt: ‘Er doen nu al 44 bedrijven uit Leeuwarden mee aan rij2op5. Dit jaar (2015) willen wij het aantal van 55 bedrijven halen. Bedrijven en medewerkers zijn enthousiast over fietsen naar het werk. Verschillende bedrijven ondernamen zelf ook actie om fietsen naar het werk te promoten, fietsenstallingen werden opgeknapt of uitgebreid. En diverse medewerkers kochten een e-bike. Marion is goed in het leggen van contact met bedrijven en het onderhouden hiervan. Zij weet snel tot de kern door te dringen en weet ons en de bedrijven met enthousiasme te adviseren over de juiste aanpak.’

 

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief