Onze visie

De juiste keuzes op het gebied van mobiliteit – als schakel tussen wonen, werken en verblijven – levert een essentiële bijdrage aan alle grote maatschappelijke opgaven. Mobiliteit als ruimtemaker.

Ruimte in Nederland is een steeds schaarser wordend goed. De bevolking groeit, we willen economische groei duurzamer maken en tegelijk ruimte maken voor slimme oplossingen met onuitputtelijke energiebronnen zon en wind. En ook voor mobiliteit is ruimte nodig. Onbegrensd ruimte maken voor alle wensen en behoeften rondom verplaatsen kan gewoonweg niet meer. Bij het optimaal inrichten van de beschikbare ruimte strijden altijd meerdere doelen met elkaar.

Daarbij werken we gebiedsgericht op de best passende schaal: de juiste mobiliteit op de juiste plek op het juiste moment. Van bedrijventerrein tot woonwijk, en van corridor tot centrumgebied. Met oog voor de lokale uitdagingen werken we samen met alle belanghebbenden aan oplossingen. Daarin maken we keuzes vanuit wat van waarde is voor mensen.

In onze projecten werken aan de mobiliteitstransitie door:

  • Perspectief te creëren
  • Maatwerk te bieden
  • Samen te werken
  • De juiste schaal te kiezen
  • En de mens centraal te stellen

Stapsgewijs van probleem naar oplossingen met impact

We werken met een bewezen procesaanpak die in 6 stappen leidt tot concrete resultaten, vastgelegd in een dashboard met indicatoren voor inzicht in de voortgang en om bij te sturen. Stapsgewijs, met duidelijke fasen en met goed ingedeelde rollen. In onze aanpak spelen we in op de lokale energie die er is en stellen we samenwerking en gedragsverandering centraal.