+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Verruiming venstertijden Amersfoort/Utrecht

Een van de projecten die voortkwam uit het programma goederenvervoer voor de provincie Utrecht  was de verrruiming van venstertijden in Amersfoort en Utrecht. VERDER schakelde onze adviseur Frank Steijn in om het project te begeleiden. Hij kende het programma goed, had ervaring met de gemeentelijke politiek in Amersfoort en Utrecht én had kennis van stedelijke logistiek.

Zelfregulering

Frank kreeg de opdracht om te onderzoeken of het oprekken of loslaten van venstertijden mogelijk zou zijn. Het idee was om in een pilot met tien vervoerders te kijken of zelfregulering tot betere logistiek zou leiden. Een situatie dus waarbij winkeliers, vervoerders en verladers onderling de tijden vaststellen, en niet de gemeenten. Frank: “Ik heb de partijen bij elkaar gebracht. Het ging immers om samenwerking, om onderling vertrouwen. Samen met de betrokken heb ik verkend welke ruimte er was om venstertijden los te laten. Aanvankelijk was er politieke wil om venstertijden te verruimen of los te laten en het aan de partijen zelf over te laten. In de loop van het project verdween die bereidheid. Uiteindelijk kreeg alleen Utrecht een half uur extra tijd Dit was onvoldoende om pilot door te laten gaan, het project is toen gestopt.”

Politieke wil

“In die periode stelde steeds meer gemeente venstertijden in, waardoor de partijen slecht tot samenwerking komen. Als het probleem op hun eigen bordje komt, moeten partijen elkaar wel vinden om tot een ideale bevoorrading te komen. We hebben de partijen van een globaal idee tot een concrete pilot gebracht, die helaas niet doorging vanwege politieke wisselingen. We hebben dus ervaren dat verandering van regelgeving (zelfs in een pilot) valt of staat met politieke wil. Verruiming van een half uur, leidt niet tot meer samenwerking tussen de partijen. Daarvoor was het echt nodig om met een aantal partijen een pilot te doen, om te zien hoe partijen reageren wanneer er geen gemeentelijke regels zijn.”

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief