Mobiliteitsdata
Data in de mobiliteitstransitie

Mobiliteitsdata

Gegevens die verband houden met de beweging van mensen en goederen zijn zogenaamde mobiliteitsdata. Denk aan verkeersdata, gegevens over reizigers in het openbaar vervoer, parkeerdata en informatie over het gebruik van fietspaden en wandelpaden. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen en worden vaak gebruikt om inzicht te krijgen in mobiliteitspatronen, verkeersstromen en transportgedrag. Mobiliteitsdata kunnen een schat aan informatie vormen bij het maken van nieuw mobiliteitsbeleid of het monitoren van bijvoorbeeld de adoptie van veranderingen.

Dataverzameling en privacywetgeving

Door onder meer de opkomst van onder meer apps, RFID, AI en geofencing kunnen niet alleen steeds meer gegevens worden gebruikt, ook de analysemogelijkheden nemen toe. Tegelijk zijn er beperkingen vanuit de wetgever, we moeten immers altijd voldoen aan de strenge eisen van privacywetgeving. Gevoelig ligt daarbij vooral dat verkeersdeelnemers niet altijd wéten dat er bijvoorbeeld een geofence geplaatst is. Met het accepteren van de gebruikersvoorwaarden van apps hebben reizigers in het verleden wel toestemming gegeven voor het delen van hun gegevens, maar zijn zich daar lang niet altijd van bewust.

De rol van data in de praktijk

Blogs en berichten over mobiliteitsdata

Gerelateerde thema’s

Openbaar vervoer
Deelmobiliteit
Stadslogistiek
Mobiliteitshub

Verder praten over mobiliteitsdata

Ontdek hoe &Morgen jouw gemeente, regio of buurt kan helpen bij de mobiliteitstransitie. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en laten we samen de toekomst van mobiliteit bespreken.