jul 19

Minder Hinder

Hinder tijdens onderhoud, wegenbouw of gebiedsontwikkeling komt steeds vaker voor en de belangen van gemeente, bedrijfsleven, bewoners en belangenorganisaties zijn vaak tegenstrijdig.

De uitdaging is om de complexe minder hinderopgave integraal aan te pakken, de reiziger te leren kennen, de meest actuele technieken te gebruiken om de reiziger te bereiken, én de hinder te verbinden aan andere opgaven zoals luchtkwaliteit en vitaliteit. Hinder is namelijk een uitgelezen kans om blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen. Wij helpen je deze kans te benutten.

 

De kracht van &Morgen

De échte verandering zit in onszelf. Wij bewegen mensen tot ander reisgedrag door onze mobiliteitskennis te combineren met onze ervaring op het gebied van communicatie en menselijk handelen.

Wat je misschien ook interessant vindt