jul 29
Beïnvloeden van reisgedrag

Gedrag en gedragsverandering

Breng beweging in gedrag

Mobilitieit is onlosmakelijk verbonden met (reis)gedrag. Hoe iemand reist, hangt van veel dingen af. De fysieke omgeving (zoals bebouwing en infrastructuur) speelt een rol, net als beleid & regelgeving (zoals reiskostenvergoeding, bijtelling voor leaserijders en parkeerbeleid) en de aan- of afwezigheid van voorzieningen (zoals fietsenstalling en deelmobiliteit). Daarnaast spelen allerlei menselijke factoren een rol De mens is namelijk veel minder vaak rationeel en verstandig, dan emotioneel en impulsief.  

Iedere (!) situatie is anders

Of je nu automobilisten vaker op de fiets wil krijgen, forenzen buiten de spits wil laten reizen of ondernemers gebruik wil laten maken van een logistieke hub; het begint allemaal met een goede gedragsdiagnose. Want ook al kennen onze adviseurs veel succesvolle maatregelen, iedere (!) situatie is anders. Pas als een maatregel volledig aansluit op deze specifieke situatie, is hij effectief. 

Voor de gedragsdiagnose kijken we naar de fysieke omgeving, beleid en regelgeving en naar de aanwezige voorzieningen – en dan in het bijzonder naar de invloed die zij hebben op de reiziger. Dit doen we vooral door naar de reiziger zelf te kijken en met hem in gesprek te gaan. Onze beproefde interviewmethode geeft inzicht in de gewoonten van de reiziger, in eventuele nadelen die hij ervaart bij het huidige gedrag, in mogelijke voordelen die het gewenste gedrag hem kunnen opleveren en van zijn of haar zorgen. Ook krijgen we hierdoor zicht op de beweegredenen van de reiziger: waarom reist hij of zij eigenlijk? Zo nodig doen we gedragsobservaties en/of voeren we enquêtes uit. Ook zetten we geregeld onze reisstijlentest in.  

Bewezen psychologische principes

Een heldere diagnose leidt ons naar passende interventies en maatregelen. Bij deze keuze kijken we breed: naar aanpassingen in de fysieke omgeving, in beleid en regelgeving en in voorzieningen. Maar bijvoorbeeld ook naar communicatie. Meestal gaat het om een pakket aan maatregelen. Bij de keuze en de uitvoering maken we gebruik van bewezen psychologische principes.

Onze gedragsexperts

Wat je misschien ook interessant vindt