jul 29
Beïnvloeden van reisgedrag

Gedrag en gedragsverandering

Breng beweging in gedrag

Mobilitieit is onlosmakelijk verbonden met (reis)gedrag. Hoe iemand reist, hangt van veel dingen af. De fysieke omgeving (zoals bebouwing en infrastructuur) speelt een rol, net als beleid & regelgeving (zoals reiskostenvergoeding, bijtelling voor leaserijders en parkeerbeleid) en de aan- of afwezigheid van voorzieningen (zoals fietsenstalling en deelmobiliteit). Daarnaast spelen allerlei menselijke factoren een rol. Denk aan routines, persoonlijke voorkeuren en de invloed van de sociale omgeving. 

 

.

Iedere (!) situatie is anders

Om zich op een bepaalde manier te gedragen, moet de reiziger/forens/inwoner beschikken over capaciteit, motivatie en gelegenheid. We noemen dit de invloedsfactoren. Als iemand het gewenste gedrag niet uitvoert, zijn één of meerdere van deze factoren niet – of onvoldoende – aanwezig.

Of je nu automobilisten vaker op de fiets wil krijgen, forenzen buiten de spits wil laten reizen of ondernemers gebruik wil laten maken van een logistieke hub; het begint allemaal met een goede gedragsdiagnose. Hoe staat het met de capaciteit, gelegenheid en motivatie? 

Diepte-interviews

De beste manier om inzicht te krijgen, is het voeren van diepte-interviews. Onze gedragsexperts hebben hier veel ervaring mee. Zo nodig vullen we dit aan met desk research, straatinterviews of bijvoorbeeld een enquête.

Bewezen psychologische principes

Een heldere diagnose leidt ons naar passende interventies en maatregelen. Bij deze keuze kijken we breed: naar aanpassingen in de fysieke omgeving, in beleid en regelgeving en in voorzieningen. Maar bijvoorbeeld ook naar communicatie. Meestal gaat het om een pakket aan maatregelen. Bij de keuze en de uitvoering maken we gebruik van bewezen psychologische principes.

Van vraagstuk naar interventies

Met onze gedragsaanpak werken we op een gestructureerde manier van het vraagstuk naar passende interventies

Onze gedragsexperts

Wat je misschien ook interessant vindt