jul 19

Actieve mobiliteit

Voorzieningen voor voetgangers en fietsers verhogen de kwaliteit van de leefomgeving en kosten relatief weinig ruimte. Verdichting in binnensteden en vooroorlogse wijken maakt de inzet op actieve mobiliteit niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. Actieve mobiliteit, en daarmee gezondheid en vitaliteit, past bovendien bij het streven naar een gezonde en leefbare stad. Wij helpen u met beleidsontwikkeling, ontwerp van de openbare ruimte en stimuleringscampagnes.

 

De kracht van &Morgen

&Morgen helpt gemeenten om echte keuzes te maken. Om echt te durven te investeren in actieve mobiliteit. Hierin investeren levert ruimte en geld op en deze weten wij te vertalen in een concrete business case.

Wat je misschien ook interessant vindt