+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Slim Werken Slim Reizen Midden Nederland

&Morgen was verantwoordelijk voor de uitvoering van het succesvolle programma Slim Werken Slim Reizen Midden Nederland. &Morgen-adviseurs bouwden een actief werkgeversnetwerk op in de provincie Utrecht. Een netwerk waarbinnen 250 werkgevers kennis en ervaring uitwisselden en elkaar inspireerden om aan de slag te gaan met slim werken en reizen. Het programma was het meest succesvolle in zijn soort in Nederland.

Drijfveren van werkgevers

De focus van onze adviseurs lag steeds op de drijfveren van de werkgevers. Dit waren bijvoorbeeld aantrekkelijk werkgeverschap, vitaliteit of duurzaamheid. Van daaruit maakten we de verbinding met de gezamenlijke ambitie: een beter bereikbare regio. Wij hebben lokale werkgroepen opgezet, organiseerden thema- en sectorsessies, brachten werkgevers in contact met aanbieders en faciliteerden kennisuitwisseling. De mensgerichte aanpak en het steeds weer zoeken naar verbinding, waren bepalend voor het succes van het programma.

Verschillende rollen

Binnen het programma vervulden circa 10 adviseurs van &Morgen de rollen van programmamanager, mobiliteitsmakelaar, projectleider en communicatieadviseur.

Buitenlandse belangstelling voor onze aanpak

Hoe bouw je een actief en betrokken netwerk op van werkgevers? Op uitnodiging van Eurocities (netwerkorganisatie van 300 grote Europese steden), gaf &Morgen-adviseur Jos Hollestelle in 2013 in Frankfurt een presentatie over onze werkwijze. Overheidsprofessionals van verschillende Europese steden waren heel enthousiast.

 

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief