+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

&Morgen verbetert de logistiek in uw binnenstad, sámen met alle betrokkenen

Wij combineren onze expertise van logistiek met een mensgerichte aanpak

Meer inwoners en bezoekers, meer vervoer van goederen; de kwaliteit van binnensteden staat onder druk. Als beleidsadviseur werkt u aan een bereikbare en leefbare stad. U ervaart steeds weer hoe complex dit is. Zeker als het gaat om stedelijke logistiek; vaak een nog onderbelicht beleidsveld. Welke maatregelen zijn kansrijk? Hoe krijgt u andere partijen mee, zoals de lokale ondernemers en vervoerders? Ze hebben hun eigen – soms tegenstrijdige – belangen en spreken hun eigen ‘taal’. Dat staat samenwerking in de weg, terwijl u elkaar zo hard nodig hebt.

Mensgerichte aanpak

Onze aanpak is gericht op verbinden. Het verbinden van de verschillende betrokken partijen. Het verbinden van de verschillende belangen. Dit is de beste weg naar draagvlak en samenwerking – en daarmee naar resultaat.

stad

Strategisch en praktisch

Wij combineren onze expertise van logistiek met een mensgerichte aanpak. Dit doen we door de betrokken partijen – en hun belangen – met elkaar te verbinden. Door beweging te creëren. En door meters te maken. Strategisch én praktisch. Inhoudelijk én mensgericht. Met &Morgen in huis (of beter gezegd: in het veld) komt er resultaat!

Onze experts helpen u in de volgende rollen:

Logistiek expert

De kwaliteit van de binnensteden staat onder druk. Ook uw gemeente streeft naar een bereikbare, leefbare en aantrekkelijke binnenstad. U realiseert zich dat er vooral veel aandacht is voor personenmobiliteit, maar dat óók stedelijke distributie veel kansen biedt. Het is vaak een nog onderbelicht beleidsterrein. “We moeten hier iets mee, maar waar moet ik beginnen?” Die vraag krijgen we geregeld van uw vakgenoten.

Visie op logistiek

Een logistiek expert helpt uw gemeente met een visie op stedelijke logistiek. Hij versterkt tijdelijk uw team; hij komt gewoon bij u op de afdeling werken. Zo blijven de lijnen kort. Door zijn ervaring weet hij aan welke beleidsterreinen stedelijke logistiek is gelinkt. Hij kent het politieke spel. Hij geeft logistiek een plek in de relevante plannen en beleidsstukken. Uiteraard gekoppeld aan uw ambities, zoals duurzaamheid of het verminderen van overlast.

Cases

Projectleider

Uw ambitie is helder: de stedelijke logistiek in de binnenstad verbeteren. Ten gunste van duurzaamheid, bereikbaarheid of om overlast te verminderen. Maar hoe? U weet als geen ander dat uw positie een lastige is. U hebt andere partijen nodig, maar hoe krijgt u ze mee? Hoe krijgt u het voor elkaar dat winkeliers, vervoerders, verladers en leveranciers sámen aan een oplossing werken, ondanks de tegenstrijdige belangen?  

Lokale gezamenlijkheid

Een projectleider van &Morgen werkt aan een goede logistiek. Hij spreekt de taal van ondernemers, vervoerders en verladers. Hij zoekt verbinding, bijvoorbeeld in gesprekken of gezamenlijke sessies. Hij probeert steeds om de gemeentelijke ambities te koppelen aan de belangen van de betrokken partijen. Daardoor komt u tot oplossingen die door iedereen worden gedragen. Die lokale gezamenlijkheid, dát is de sleutel.

Cases

Omgevingsmanager

Uw logistieke project staat in de steigers. De plannen en maatregelen gaan ongetwijfeld gevolgen hebben voor de omgeving, zoals de ondernemers en inwoners. U maakt zich hierover zorgen – op problemen zit u immers niet te wachten. Welke issues gaan spelen? Welke belangen hebben prioriteit? Hoe vangt u alle signalen op en hoe vertaalt u ze op de juiste manier? Hoe onderhoudt u een goede relatie met de stakeholders?

De oren en ogen

Een omgevingsmanager van &Morgen zorgt voor de o zo belangrijke ‘oren en ogen’. Hij vangt en verzamelt signalen die invloed kunnen hebben op de voortgang van de projecten. Hij vertaalt deze naar risico’s en kansen van de uitvoering. Hij ontwikkelt en onderhoudt een positieve relatie met stakeholders. Hij brengt de belangen van de verschillende betrokkenen in kaart en stemt deze zo goed mogelijk op elkaar af.

Cases

Communitymanager

“Een community, waarin mensen elkaar inspireren en samenwerken” staat tegenwoordig in menig beleidsplan. Steeds meer overheden willen vraagstukken samen met de stakeholders aanpakken en een duurzame ‘community’ vormen. Een heel positieve ontwikkeling. Het brengt u echter in een lastig parket. Want hoe start u zo’n community op? Hoe krijgt en houdt u mensen betrokken? En wat wordt uw positie hierin?

Online én offline

U heeft het misschien al eens geprobeerd. Een LinkedIn-groep aangemaakt, alle betrokkenen een uitnodiging gestuurd en vervolgens geconstateerd dat er niets gebeurt. Een community is meer, véél meer, dan ‘gewoon een LinkedIn-groep of een internetforum’. De communitymanager zet daarom altijd de mens en het gezamenlijke belang centraal. De eventuele tooling is faciliterend om te kunnen samenwerken en kennisdelen. Wij beperken ons nooit tot online samenwerking, maar zoeken steeds weer naar de juiste balans tussen online en offline.

Samen oplossingen ontwikkelen

Onze communitymanager laat partijen samenwerken, oplossingen ontwikkelen en maatregelen realiseren. Het koppelen van individuele belangen aan een gezamenlijk belang, dáár draait het om. De communitymanager brengt mensen samen. Zij bepalen zélf hun gezamenlijke doel. Ieder draagt hier vanuit zijn individuele ambitie aan bij. Samen zijn de deelnemers verantwoordelijk voor het proces.

Energie en beweging

Onze communitymanager faciliteert het proces; hij zorgt voor energie en beweging. Hij kan bovendien waardevolle kennis inbrengen. Over bereikbaarheid, mobiliteit, gedrag en bijvoorbeeld relevante wet- en regelgeving. Het zijn vervolgens de partijen samen die concrete projecten als probleemeigenaar moeten oppakken en uitvoeren.

Cases

Communicatieadviseur

Natuurlijk wilt u dat over – of binnen – uw project of programma wordt gecommuniceerd. Met de buitenwereld en met de direct betrokkenen. Om te informeren, voor het vergroten van draagvlak of als onderdeel van een participatietraject. Communicatie is vrijwel altijd een kritische succesfactor. Maar de communicatieafdeling heeft geen tijd. Of, en dat is heel herkenbaar, mist de o zo noodzakelijke ervaring in de wereld van de mobiliteit.

Professioneel en doelgericht

Een communicatieadviseur van &Morgen zorgt voor professionele en doelgerichte communicatie. Hij zet de communicatiestrategie uit en zorgt voor de uitvoering. De communicatiekoers is altijd een afgeleide van de ambities en doelstellingen van het programma of project. Maatwerk dus. Door zijn ruime ervaring, kan onze communicatieadviseur snel schakelen en doordringen tot de kern. Hij heeft een praktische en resultaatgerichte instelling.

Cases

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief