jul 21

Werken aan slimme mobiliteit in Overijssel

Opdracht

‘Realiseer samen met bedrijfsleven en overheid slimme en schone mobiliteitsoplossingen in Overijssel. Het doel is de druk op de wegen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.’

Aanpak

In de twee drukste stedelijke regio’s van Overijssel – Zwolle en Twente – is de werkgeversaanpak gestart met een aantal voorbeeldbedrijven. Zij werden ondersteund bij het opzetten van een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid. Dat begint met een inventarisatie van de behoefte. Wat speelt er bij een bedrijf en wat is het reispatroon van de medewerkers. Vervolgend kijkt &Morgen welke delen uit het aanbod geschikt zijn voor dit bedrijf. Zo worden samen acties en projecten opgezet, die ten doel hebben om medewerkers alternatieven aan te bieden voor het reizen per auto door de spits. Voorbeelden zijn stimulering van het gebruik van de fiets en openbaar vervoer, carpoolen of flexibel werken (thuiswerken). Zo wordt het woon-werkverkeer groener, goedkoper en gezonder.

De voorbeeldbedrijven namen als vanzelf een voortrekkersrol en fungeerden als inspiratiebron voor anderen. De best practices werden gedeeld onder honderden andere werkgevers door heel Overijssel. Zo kreeg het project de wind mee en na zes jaar breidt het aantal bedrijven dat deelneemt zich nog steeds uit. En waar de adviseur van &Morgen in het begin alle bedrijven langsging om ze over te halen tot deelname, melden de bedrijven zich nu meestal zelf aan.

Typisch &Morgen

&Morgen staat bekend wegens de vlotte hands-on ondersteuning. Gewoon, praktische hulp bieden aan bedrijven om slimme mobiliteitsprojecten te realiseren. Soms gaat dat door praktische afstemming met de secretaresse voor het leveren van een probeer e-bike, maar soms ook door directie en ondernemingsraad te overtuigen van een nieuw voorstel. Met inspirerende cases en voorbeelden laat &Morgen zien dat slimme mobiliteit loont. Daarnaast is mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich van &Morgen in dit project de centrale spil binnen de driehoek van overheid, bedrijven en mobiliteitsaanbieders. Met oog voor ieders belangen worden de beste resultaten behaald.

Meer

Het project, dat oorspronkelijk werd opgestart door de regio’s Zwolle-Kampen en Twente, is na aangetoond succes provinciebreed uitgerold. Inmiddels nemen circa 400 bedrijven deel en dat betekent dat enkele honderdduizenden medewerkers inmiddels aan het denken zijn gezet over hun eigen mobiliteit. Over de afgelopen jaren werd bereikt dat er dankzij het project zo’n 4.000 mensen per jaar de spits mijden.

Meer weten?

Neem contact op met Martijn Elting.

Wat je misschien ook interessant vindt