jul 21

Provinciebreed werken aan mobiliteit

Opdracht

‘De provincie Noord-Brabant wil de belangrijkste werkgevers in de provincie en hun medewerkers betrekken bij het mobiliteitsbeleid en het verbeteren van de bereikbaarheid. Het uitgangspunt: werkgevers hebben echt invloed op de mobiliteitskeuzes die werknemers maken. Onze opdracht: realiseer communities en breng het Brabant mobiliteitsnetwerk tot leven.’

Aanpak

Het bmn (Brabant mobiliteitsnetwerk) ging in 2014 van start met een mobiliteitsregisseur van &Morgen. Bij dit project wordt gekozen voor een aanpak van onderaf. Dus niet van bovenaf opleggen dat werkgevers iets moeten doen, maar kijken hoe we werkgevers optimaal kunnen faciliteren bij hun mobiliteitsbeleid.

In eerste instantie ging de mobiliteitsregisseur van &Morgen aan de slag bij het realiseren van een netwerk. Dat werkt met communities voor elk belangrijk bedrijventerrein of campus. Inmiddels zijn 17 communities gerealiseerd, die bestaan uit zeer uiteenlopende partijen. Ieder heeft zijn eigen belang en die belangen worden in de projecten ingebracht. Dat levert breed gedragen mobiliteitsprojecten op, die andere communities inspireren tot een soortgelijke aanpak. Starten met een nieuwe community betekent samen uitzoeken wat de problemen zijn in het gebied, wie de stakeholders zijn en wat het gezamenlijke en individuele belang is.

Aan het bmn zijn vele projecten en programma’s verbonden: provinciale initiatieven, regionale bereikbaarheidsprogramma’s als Smartwayz en projecten van de Brabantse steden.

Typisch &Morgen

Bij het BMN gaat het om verbinden en samenwerken. Het slaan van bruggen tussen partijen die elk hun eigen belangen hebben. Overheden kijken veelal naar infrastructuur en streven naar betere doorstroming door spitsmijdingen, maar een bedrijf heeft andere belangen en geen boodschap aan spitsmijders of een rustige A2. Dat wil een aantrekkelijke werkgever zijn en medewerkers optimaal faciliteren. Grote bedrijven hebben ook steeds vaker CO2-reductie als doelstelling. Typisch &Morgen is dat we al die belangen in één project verbinden.

Als het op de uitvoering aankomt telt de kennis van gedragsverandering die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Wanneer het gaat om deelname van werkgevers aan het project, of om beïnvloeding van het reisgedrag van werknemers, kijken wij naar de behoeften van de mens. Die is op dat moment belangrijker dan de achterliggende opdracht. Kortom: we faciliteren werkgevers en werknemers bij het behalen van hun doelen. De uitkomst daarvan is dat vele werkgevers tientallen maatregelen hebben genomen, die bijdragen aan het bereikna van hun eigen doelen. En daarmee zijn ook al ruim 2.500 spitsmijdingen zijn gerealiseerd.

Meer

Het Brabant mobiliteitsnetwerk wordt inmiddels provinciebreed gebruikt als verbindende schakel tussen zeer uiteenlopende mobiliteitsprojecten in Noord-Brabant. Het aantal communities stijgt: het project breidt zich als een sneeuwbal uit over Noord-Brabant.

Meer weten?

Onze adviseur Tim Wille is al sinds 2015 betrokken bij dit programma. Hij vertelt je er graag meer over.

Wat je misschien ook interessant vindt