jul 21
Schermafbeelding 2019-07-04 om 15.52.25

Mobility as a Service: van idee tot realiteit

Opdracht

‘Onderzoek of er een kans van slagen is voor een MaaS (Mobility as a Service) project in het Paleiskwartier, een relatief jonge wijk direct tegen het station van Den Bosch. Zo ja: zorg dat alle betrokken partijen op één lijn komen en dat het project wordt gerealiseerd.’

Aanpak

Het project wordt uitgevoerd in het kader van Innovatieprogramma Mobiele Stad, in samenwerking met MaaS-aanbieder Beamrz, Universiteit Twente, gemeente Den Bosch en provincie Noord-Brabant.

De kwartiermakersfase bestond uit het – samen met Beamrz – inschatten van de hoeveelheid mensen die deel willen nemen aan het project. Vanuit representativiteitseisen in wetenschappelijk onderzoek werd het minimale aantal deelnemers van dit project vastgesteld op honderd bewoners van het gebied, honderd mensen die in het Paleiskwartier werken en honderd studenten. Na gesprekken met werkgevers, een user experience dag en werving onder studenten kon het project daadwerkelijk starten.

Begin 2019 heeft Beamrz in samenwerking met deelmobiliteit-aanbieders op diverse plaatsen in de wijk deelauto’s en deelfietsen geplaatst, met een beperkt ‘test-team’ van 75 gebruikers om de diensten uit te testen. In juli 2019 kwam de volledige MaaS-app in de Apple- en Android Store beschikbaar, waarmee gebruikers alle zeven MaaS-functionaliteiten kunnen gebruiken, van plannen tot en met afrekenen.

In dit project loopt ook een onderzoek naar gamification van Universiteit Twente. Dit houdt in dat mensen beloond worden naarmate zij een duurzamer vervoersmiddel kiezen. De onderzoeksvraag is, of deze beloning helpt om mensen te stimuleren tot het gebruik van een MaaS-dienst en duurzame mobiliteit.

Typisch &Morgen

Het organiseren van de samenwerking tussen de partijen in dit project was typisch iets voor &Morgen. Het ging hier namelijk niet om een traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar om een gelijkwaardige samenwerking, waarin iedereen zijn eigen doelen voor ogen houdt. Als projectleider moesten we dus oog hebben voor alles aspecten van het project.

Als &Morgen zijn we niet bang om zo’n innovatief project aan te gaan. Net als voor de andere deelnemers was het voor ons ook een leerproces. Alleen door ervaring op te doen en te leren van fouten, komt innovatie tot stand.

Meer

Mobility as a Service wordt veel als toverwoord gebruikt, maar functionele MaaS-projecten zijn er nog vrijwel niet. Het project in Den Bosch staat volledig los van de zeven grote regionale pilots vanuit het ministerie van I&W en is één van de eerste met een volledig MaaS-aanbod. Het doel van de pilot is om te ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het uitrollen van een dergelijke complexe dienst. Door samen met alle stakeholders dit proces te doorlopen en in vertrouwen te blijven samenwerken is veel ervaring opgedaan, waar volgende pilots en projecten hun voordeel mee kunnen doen.

Meer weten?

Onze expert stedelijk logistiek Rob de Vree staat voor je klaar.

E: rob.devree@enmorgen.nl

M: 06 41 62 49 82

Wat je misschien ook interessant vindt