jun 29

Realisatie van autoluw Weezenlanden Noord

Autoluw Zwolle

De bemiddelende rol van de mobiliteitsmakelaar

Datum: 29 juni 2022

Een rol die de adviseurs van &Morgen steeds vaker vervullen is die van mobiliteitsmakelaar. Een mobiliteitsmakelaar vervult een bemiddelende rol tussen alle belanghebbenden in een gebied, waar het gaat om oplossingen rondom mobiliteitsvraagstukken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de impact die het autoluw maken van een buurt kan hebben op bewoners, bedrijven en winkels. Door alle belanghebbenden actief te betrekken en te laten meedenken komen zowel individueel als collectief veelal verrassende oplossingen tot stand waar tegelijkertijd een groot draagvlak voor is.

Een voorbeeld waar een mobiliteitsmakelaar van &Morgen waarde toevoegt is de stad Zwolle. De gemeente heeft in haar mobiliteitsbeleid opgenomen dat deelmobiliteit één van de oplossingen is om minder openbare ruimte voor geparkeerde auto’s te gebruiken, en de gemeente wil meer ruimte voor groen, recreatie en ontmoetingen te creëren. Tegelijkertijd hebben mobiliteitsaanbieders de behoefte om een goed draaiende businesscase te creëren door de inzet van deelmobiliteit. Een mobiliteitsmakelaar verbindt de behoeften van deze partijen met de behoeften van bewoners, bezoekers en ondernemers.

Minder parkeerruimte, meer groen

Het mobiliteitsbeleid van Zwolle wordt onder meer concreet vormgegeven tijdens de herontwikkeling van Weezenlanden-Noord. In deze woonwijk, tegen het centrum van Zwolle, worden oude flats gesloopt om plaats te maken voor 500 nieuwe appartementen. Onder de slogan Stads wonen in een groen landschap geeft de website Weezenlanden-Noord een goede indruk hoe dit stukje Zwolle er straks uit moet gaan zien.

Om ‘stedelijk wonen met de voeten in het groen’ mogelijk te maken zullen de 500 nieuwe appartementen straks niet allen beschikken over een parkeerplaats. In totaal worden namelijk maar 300 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze lage parkeernomen van 0,6 schept ruimte voor natuur, biodiversiteit en ontspanning. Tegelijkertijd moet op andere manieren naar mobiliteit worden gekeken. De locatie en het type woningen laten dat toe. Aanvullend komen er meer faciliteiten voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelmobiliteit.

Het ontwikkelen van de goede en breed gedragen oplossingen hiervoor vormt een van de uitdagingen van &Morgen adviseur Martijn Elting, die als mobiliteitsmakelaar tijdens dit ontwikkelingstraject nauw samenwerkt met Willem de Haan, adviseur Ontwerp en Verkeer bij de gemeente Zwolle.

Impact op belanghebbenden

Het realiseren van een dergelijke duurzame wijk tegen de binnenstad heeft niet alleen impact op de nieuwe bewoners, die bewust kiezen voor dit concept. Een lagere parkeernorm kan bijvoorbeeld ook zorgen opwekken bij bewoners en ondernemers in aangrenzende gebieden. De mobiliteitsmakelaar brengt alle belangen in kaart, betrekt stakeholders en inspireert om samen tot de beste ideeën te komen waar iedereen achter kan staan.

In Zwolle leidt dit bijvoorbeeld tot:

  • Het uitwerken van de locatie en functies van een mobiliteitshub, waar onder meer deelvervoer, openbaar vervoer en mogelijk andere logistieke functies als pakketbezorging kunnen samenkomen.
  • Het verduurzamen van mobiliteit door bedrijven in de binnenstad, die willen meeliften op het momentum.
  • Het stimuleren en laagdrempelig maken van dubbelgebruik van parkeerplekken, overdag door mensen die werken in het centrum, ’s avonds door bewoners en in het weekend door bezoekers.

Wil je meer weten over de rol van een mobiliteitsmakelaar? Neem dan contact op met onze mobiliteitsadviseur Martijn Elting.

Nieuwbouw in het centrum: Maar hoe moet dat met parkeren?

Deze whitepaper gaat daarom in op alternatieve mobiliteitsoplossingen die het voor gemeenten mogelijk maken om een lagere parkeernorm te hanteren. Welke opties zijn er om dat te bewerkstelligen? En wat gaat er allemaal vooraf aan het opstellen van de juiste plannen?

Meer weten?

Onze adviseur Martijn Elting is als mobiliteitsmakelaar betrokken bij het de ontwikkelingen van Weezenlanden Noord. Hij vertelt je er graag meer over.

Wat je misschien ook interessant vindt