jul 21
aerial-zwolle-final

Meer ruimte voor bewoners van Assendorp

Opdracht

‘Maak een integrale visie voor mobiliteit en parkeren in de centrumwijk Assendorp in Zwolle. Neem hierin functies op straatniveau mee, zoals het bevorderen van leefbaarheid, maar ook hittestress en wateroverlast.’

Aanpak

Assendorp is een vooroorlogse wijk, dichtbebouwd en met een hoge (parkeer)druk op de openbare ruimte. Voorafgaand aan het project zijn breed opgezette bewonerssessies gehouden om te peilen waar bewoners in deze wijk behoefte aan hebben. Aan parkeren voor de deur, aan groen, sociale ontmoetingsplekken, aan spelen op straat?

Daarna heeft &Morgen, in samenwerking met HeelBreed, een brede analyse van het gebied uitgevoerd, waarin mobiliteit, ruimtegebruik, waterberging, hittestress, parkeerdruk, woningsamenstelling etc. integraal zijn beschouwd – passend bij de nieuwe Omgevingswet. De situatie is per straat in beeld gebracht. Dit is weer besproken met focusgroepen uit de wijk, waardoor er bij bewoners groot draagvlak ontstond voor de plannen.

De uiteindelijke visie voor 2040 voorziet in parkeren bij zes mobiliteitshubs aan de rand van de wijk. Daar komen parkeren, openbaar vervoer en fietsenstalling, maar ook voorzieningen als kinderopvang, apotheek, horeca etc. bij elkaar. Vanaf elke plek in de wijk is het maximaal 250 meter lopen naar een mobiliteitshub. Het plan schept door het weghalen van parkeerplaatsen veel ruimte op straat voor groen, spelen, en sociale ontmoetingsplekken. De klimaatadaptatie krijgt vorm door veel extra groen en het wegnemen van verharding.

De visie is een plan voor de lange termijn. Op de korte termijn komen er pilots met onder meer deelauto’s en parkeervrije zones. Daarbij richt &Morgen een mobiliteitsloket in, waar bewoners met al hun mobiliteitsvragen terecht kunnen.

Typisch &Morgen

Het project Assendorp is een goed voorbeeld van rethinking mobility. Niet de auto’s staan centraal, maar de mensen en hun vervoersbehoefte. Wat willen mensen op straat en wat is haalbaar als er niet meer in de wijk wordt geparkeerd, maar net daarbuiten? De benadering is integraal. Het leefbaar maken van de wijk wordt gekoppeld aan andere opgaven waar de gemeente voor staat, zoals klimaatadaptatie.

Kenmerkend van onze werkwijze is het opstellen van een visie of droom voor de toekomst (2040), en van daaruit terug redeneren naar maatregelen voor het heden.

Meer

In Assendorp, de wijk tussen het station en het oude stadshart van Zwolle, gaat 90% van de openbare ruimte naar mobiliteit en parkeren. Het opheffen van de buslijn dwars door de wijk was aanleiding tot een lange termijn mobiliteitsplan. Het plan wordt breed gedragen en vormt de komende jaren de basis voor diverse pilots.

Meer weten?

Onze adviseur Rob de Vree staat voor je klaar.

E: rob.devree@enmorgen.nl

M: 06 41 62 49 82

Wat je misschien ook interessant vindt