sep 05

Hoe maken we de bus in Assendorp aantrekkelijker?

Opdracht

‘Maak een visuele analyse van de toegankelijkheid van de bushaltes in de wijk Assendorp in Zwolle. Kijk daarbij ook naar de gebruikers van het OV in deze wijk.’

Aanpak

De adviseur van &Morgen heeft letterlijk in beeld gebracht hoe de negen haltes in de wijk Assendorp te bereiken zijn. Daarbij werd per halte gekeken naar aanloopstraten, hellinkjes, stoepen en hekjes. Uitgangspunt bij de inspectie vormde het profiel voor de openbare ruimte dat de gemeente Zwolle hanteert.

Daarnaast werd een profiel opgesteld van de gebruikers van de busverbindingen: waar gaan ze heen en wat zijn de publiekstrekkers in de wijk? Apart aandacht kreeg het WMO-vervoer in de wijk, dat vooral met taxi’s plaatsvindt. Wat belemmert mensen om de bus te nemen?

Het eindrapport van de studie, die binnen drie maanden werd afgerond, biedt veel inzichten en concrete mogelijkheden om de bereikbaarheid van de bushaltes in Assendorp te verbeteren. Dat gaat van grote lijnen (denkrichtingen om het gebruik van het OV te stimuleren) tot quick wins als scheefliggende stoeptegels of een stoeprand die op de verkeerde plaats is verlaagd. Het grootste obstakel voor mensen met rollator of rolstoel blijken overigens de op de stoep geparkeerde fietsen te zijn. Een andere vorm van fietsenstalling kan veel verbeteren.

Typisch &Morgen

Bij het inrichten van openbaar vervoersfaciliteiten staan de gebruikers voorop. In alle aspecten van de inrichting moet rekening gehouden worden met de factoren die reizigers stimuleren of juist belemmeren. &Morgen onderzocht in dit project met oog voor detail de situatie rond negen haltes. De verslaglegging is visueel aantrekkelijk en laat direct zien wat er speelt.

Meer

De visuele analyse van de toegankelijkheid van de bushaltes in Assendorp kwam voort uit een meer omvattende mobiliteitsvisie, die &Morgen voor de wijk opstelde. Diverse buslijnen hebben een andere loop gekregen en de buslijn door de centrumwijk Assendorp is opgeheven. Provincie en gemeente vroegen zich af of de bereikbaarheid van de huidige bushaltes nu optimaal is.

Meer weten?

Onze adviseur Rob de Vree staat voor je klaar.

E: rob.devree@enmorgen.nl

M: 06 41 62 49 82

Wat je misschien ook interessant vindt