jun 29

Fietsparkeren verbeteren met onze gedragsaanpak

Fietsparkeren

Ervaringen uit Leeuwarden

Datum: 29 juni 2022

De fiets is een prettig vervoersmiddel, zeker in de binnenstad. Duurzaam, minder auto´s én gezond. Maar een binnenstad met veel fietsers kent ook uitdagingen. Zo klopte de gemeente Leeuwarden bij &Morgen aan om een verbeterslag te maken bij het parkeren van fietsen in de stad.

Aanleiding

De populariteit van de fiets kan namelijk leiden tot een rommelig stadsbeeld en onpraktische of soms gevaarlijke situaties. In Leeuwarden speelt dit vooral van donderdagavond tot op de zaterdag. Dat zijn de dagen waarop relatief veel mensen erop uit trekken naar bijvoorbeeld het levendige uitgangsleven of de markt. Hoewel fietsstallingen en fietsrekken lang niet altijd vol staan, worden veel fietsen op een onwenselijke plaats geparkeerd. Regelmatig staan fietsen in de weg voor het uitzetten van terrassen en het opzetten van marktkramen of blokkeren ze de toegang voor mindervaliden en hulpdiensten.

Handhaving

De handhaving rondom fietsparkeren kent momenteel 2 varianten. Wanneer sprake is van ‘foutparkeren’ worden fietsen vrij snel weggehaald door de handhaving. Dit is bijvoorbeeld het geval rondom het station, waar fietsen alleen in een vak, rek of stalling geplaatst mogen worden. Op andere plekken in de stad wordt met name opgetreden tegen zogenaamde ‘weesfietsen’. Dat zijn fietsen die langere tijd buiten een rek geparkeerd staan en vaak zijn ‘verlaten’. Fietsen die een paar uur of een paar dagen, buiten het stationsgebied, op een onwenselijke plek staan geparkeerd blijven dus in principe ongemoeid. Maar ze zorgen wel voor overlast.

Om hier verbetering in aan te brengen is &Morgen in opdracht van de gemeente Leeuwarden volgens een 2-trapsbenadering te werk gegaan. Bestaande uit een inventarisatiefase en een interventiefase.

Inventarisatie

Om de huidige situatie en het gedrag van fietsers goed in kaart te brengen is de volgende aanpak gevolgd:

  • In kaart brengen en interpreteren van de huidige situatie aan de hand van onder meer de inrichting van de fietsinfra-, stallingen en rekken in de binnenstad en de toekomstige bestemmingsplannen.
  • Een uitgebreide schouw van de praktijksituatie in de gebieden waar het probleem speelt, zoals bij de publiekstrekkers, de markt en rondom de horecagelegenheden.
  • Diepte-interviews met fietsparkeerders, waarbij in kaart werd gebracht wat de beweegredenen zijn om de fiets op een onwenselijke plek te parkeren.
  • Het analyseren van de gegevens en het opstellen van profielen met gelijk gedrag.

Interventie

Vervolgens worden via de volgende aanpak oplossingen en interventies ontwikkeld.

  1. Het organiseren van workshops met de verschillende stakeholders, zoals de gemeente, winkels, politie, horeca en ondernemers om te komen met interventies en oplossingen.
  2. Vervolgens zoomen we bij de verschillende doelgroepen in op de 1) capaciteit, 2) gelegenheid en 3) motivatie ten aanzien van het gewenst parkeren van hun fiets in de binnenstad.
  3. Daarna zijn ideeën ontwikkeld om de capaciteit, gelegenheid en motivatie te vergroten. Je kan daarbij denken aan voorlichting, overtuigen, belonen, handhaving en aanpassen van de fysieke omgeving.
  4. De uitwerking wordt vervolgens ingedeeld in een actieprogramma dat onderverdeeld is naar 1) direct doen, 2) kansrijk en 3) later.
  5. In de vervolgstap wordt het opgestelde pakket maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna de uitvoering kan volgen.

Wil je meer weten over dit project? Of ben je benieuwd hoe de stemming in de gemeenteraad afloopt? Neem dan contact op met onze mobiliteitsadviseur Martijn Elting.

Fietsstimulering: Zo geef je fietsers ruim baan

Laat je inspireren door de stappen die andere overheden én werkgevers zetten op het fietsstimuleringspad en lees meer over de mogelijkheden om zelf je -al dan niet al fietsende- inwoners een duwtje in de rug te geven.

Meer weten?

Onze adviseur Martijn Elting is intensief betrokken bij het project fietsparkeren met gedragsaanpak in Leeuwardenen. Hij vertelt je er graag meer over.

Wat je misschien ook interessant vindt