feb 24
bike-1836934_1920

Krimpenerwaard zet fietsen op de kaart

Datum: 24 februari 2020

De gemeente Krimpenerwaard wil van de fiets de vanzelfsprekende vervoerskeuze maken voor korte ritten. Zowel voor de woon-werkritten als voor de recreatieve en praktische tochten. Meer fietsgebruik betekent meer aandacht voor de fietser, en dus meer aandacht voor wat hij of zij nodig heeft om te kunnen fietsen.

De gemeente Krimpenerwaard vroeg ons om een fietsagenda op te stellen op basis van hun fietsvisie en -ambitie. De agenda is bedoeld als kapstok voor fietsstimuleringsprojecten die de gemeente de komende jaren wil uitvoeren.

Fietsvisie en ambitie

De toekomstvisie en ambities van de gemeente op fietsgebied komen niet uit de lucht vallen. De fiets draagt op allerlei manieren bij aan doelstellingen uit het collegeprogramma ”Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler”. Zo draagt vaker fietsen onder andere bij aan een betere bereikbaarheid, minder CO2-uitstoot en vitalere inwoners.

Fietsagenda

Een fietsagenda werkt alleen als er draagvlak voor is binnen alle betrokken portefeuilles. Ook moet de agenda aansluiten op uiteenlopende behoeften. Daarom betrokken we een breed team van specialisten bij de totstandkoming van deze agenda. Het sociaal domein, economische zaken, gezondheid en vitaliteit, leefbaarheid, verkeer, sport en onderwijs; alle domeinen dachten mee en gaven aan hoe fietsen de komende jaren bij kan dragen aan hun eigen doelstellingen.

Typisch &Morgen

We zoeken de verbinding met iedereen die fietsen in de Krimpenerwaard een warm hart toedraagt. In een gemeente waarin de auto het dominante vervoermiddel is, kiezen wij ervoor de fiets(er) als maat der dingen te nemen. Zo komen we tot nieuwe inzichten over hoe je mobiliteit kunt vormgeven.

Meer weten?

Benieuwd naar onze aanpak en zienswijze rond fietsstimulering? Neem contact op met onze fietsexpert Marion Patist.

E: marion.patist@enmorgen.nl

M: 06 18 12 49 15

Wat je misschien ook interessant vindt