sep 05

Een slimme combinatie van ingrepen in centrum Schiedam

Opdracht

‘Verken de manieren om te komen tot voor slimme en schone stadslogistiek in Schiedam. Maak in overleg met de betrokken bewoners en ondernemers een plan om dit voor het centrumgebied te realiseren.’

Aanpak

Gemeente Schiedam wil graag aan de slag met schone stadslogistiek. Op die manier kan voldaan worden aan de doelstelling van het Rijk om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarnaast veroorzaken de busjes en bestelwagens in het centrum overlast. Verbetering moet leiden tot een aantrekkelijkere woon- en leefomgeving in het centrum van Schiedam.

In het voortraject van de opdracht hebben we – samen met Van den Hurk Advies – onderzoek uitgevoerd voor de gemeente en onder meer een menukaart opgesteld, met daarin alle mogelijke maatregelen om de logistiek slimmer en schoner te krijgen. Dit liep van binnenstadslogistiek tot bouwlogistiek.

Op basis van deze informatie is besloten om aan de slag te gaan met de stadsdistributie in de zone rond de Hoogstraat, de centrale winkelstraat van Schiedam. Een mooie kans, want deze straat gaat op de schop en krijgt een flinke opknapbeurt. De herinrichting biedt de mogelijkheid de standaard gang van zaken te veranderen. De schonere stadsdistributie gaat hierdoor samen met diverse andere veranderingen.

De vervolgopdracht was dan ook om hiervoor een concreet en haalbaar plan op te stellen. Omdat er geen beeld is van de bestaande situatie wordt eerst een nulmeting uitgevoerd onder de ondernemers en bewoners in het centrum van Schiedam. Dit gebeurt met een online enquête, aangevuld met persoonlijke interviews. Zo wordt in beeld gebracht of ondernemers zelf een bezorgdienst hebben en hoe ze dat dan doen, maar ook hoe vaak en door wie zij zelf beleverd worden.

Op dit moment zijn we in de fase dat de resultaten van dit onderzoek worden verwerkt. Het resultaat wordt een beknopt rapport met circa drie maatregelen. Daarbij zal het uiteindelijke doel – Zero Emissie Stadslogistiek in 2025 in het hart van Schiedam – leidend zijn.

Typisch &Morgen

De adviseur van &Morgen heeft in dit project de koppeling gemaakt tussen de mogelijkheden om de logistiek slimmer en schoner te laten verlopen, de behoefte van de politiek en de behoefte van de ondernemers. Dit vraagt om maatwerk. Belangrijk in dit project was ook de kennis van de vele mogelijkheden van Zero Emissie Stadslogistiek, die we ingebracht hebben vanuit projecten in andere steden, zoals Utrecht, Amsterdam en Zwolle.

Meer

Schiedam is een van de ondertekenaars van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarmee heeft de stad toegezegd in te zetten op een duurzame en uitstootvrije stadslogistiek in 2025. Met de huidige onderzoeken wordt de basis gelegd onder een effectief plan om dat doel te bereiken.

Meer weten?

Samen met Paul van den Hurk (Van den Hurk Advies) is onze adviseur Ilse Bink sinds 2018 betrokken bij dit programma. Zij vertelt je er graag meer over.

Wat je misschien ook interessant vindt