sep 05

Breed gedragen emissievrije stadslogistiek in Zwolle

Opdracht

‘Schrijf samen met alle stakeholders een actieplan om te komen tot Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in Zwolle. Stakeholders zijn de gemeente en brancheorganisaties TLN en EVO, maar ook ondernemers en bewoners van de binnenstad.’

Aanpak

Het project begint met een inventarisatie van de huidige stadslogistiek en het bestaande gemeentelijk beleid. Hoe gaat het nu en wat zijn factoren die anders zouden kunnen of moeten om te komen tot ZES?

Ondertussen is het overleg met de stakeholders opgestart. Diverse malen overleg leverden een beeld op van de wensen die iedereen heeft omtrent de stadslogistiek. Soms zijn die niet eenduidig: zo hebben de binnenstadsbewoners overlast van de bevoorrading van winkels en horeca, maar laten zij zelf ook pakketjes van allerlei webwinkels afleveren. De overlast wordt vooral veroorzaakt door gekoelde vracht- en bestelwagens die de horeca komen bevoorraden. Daarvan slaat de motor vaak flink aan om de koeling van stroom te voorzien.

De adviseur van &Morgen brengt zijn kennis uit diverse andere ZES-projecten in en zoekt gezamenlijke belangen. Zo kwamen wij tot een beleid op vier sporen:
– onderzoek naar een overslagpunt aan de rand van de stadsdistributie
– onderzoek naar een cityhub, waar bijvoorbeeld pakketkluizen en deelfietsen komen
– een promotie-actie voor (elektrische) bakfietsen voor lokale ondernemers
– onderzoek naar de mogelijkheid voor een stop-en-drop punt voor horeca-bevoorrading. Van daaruit kan de horeca met rolcontainers worden bevoorraad.

Typisch &Morgen

De adviseur heeft in dit project zijn kennis over de diverse mogelijkheden van stadslogistiek ingebracht. Daarmee is het invoeren van Zero Emissie Stadsdistributie ook in het centrum van Zwolle een realistische optie geworden.

Het resultaat van de opdracht was een helder geschreven beleidsstuk, dat door alle partijen wordt gedragen en is goedgekeurd door de gemeenteraad. Zo kan het dus echt de basis vormen voor het beleid in de komende jaren.

Meer

Zwolle was in 2017 een van de ondertekenaars van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarmee heeft de stad toegezegd in te zetten op een duurzame en uitstootvrije stadslogistiek in 2025. Met dit onderzoek van &Morgen worden de lijnen uitgezet om dat doel binnen de gestelde kaders te behalen.

Meer weten?

Onze expert stedelijk logistiek Rob de Vree staat voor je klaar.

E: rob.devree@enmorgen.nl

M: 06 41 62 49 82

 

Wat je misschien ook interessant vindt