jul 21
slider_snelweg_1920

Blijvend mobiliteitsgedrag veranderen

Opdracht

‘&Morgen kreeg de opdracht het procesmanagement van de gebiedsaanpak Groot Schiphol Bereikbaar te voeren. Het doel is, dat reizigers in het gebied, zonder er bij na te denken, op andere manieren en momenten gaan reizen, zodat het aantal forenzen in de spits afneemt en een CO2-reductie wordt gerealiseerd.’

Aanpak

Bij Groot Schiphol Bereikbaar zijn verschillende partijen betrokken: Schiphol, SADC, gemeente Haarlemmermeer, Vervoer Regio Amsterdam, provincie Noord Holland en het ministerie van I&W. Rond Schiphol gebeurt al veel om forensen te verleiden tot andere mobiliteitskeuzes. Door initiatieven beter op elkaar te laten aansluiten wordt de gezamenlijke kracht versterkt. Zo levert  bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw fietspad op zich niet meer fietsers op: daarvoor zijn ook gedragsinterventies nodig.

De procesmanagers van &Morgen sturen het project aan. Op strategisch niveau wordt het doel dat wij samen willen bereiken centraal gesteld. Op tactisch niveau gaat het om het versterken van de samenhang tussen projecten. Op operationeel niveau worden bedrijven benaderd en werknemers verleid tot het gebruiken van alternatieven voor de auto en het reizen buiten de spits.

Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol: het gaat er allereerst om de werkgevers in het gebied mee te krijgen. Daartoe wordt onder meer storytelling gebruikt: goede, beeldende voorbeelden die de plannen tot leven brengen.

Bij werkgevers zijn campagnes gestart om de alternatieven voor het rijden met de auto in de spits onder de aandacht te brengen. Fietscampagnes, maar ook vaker thuiswerken, ridesharing, gezamenlijk met medewerkers van andere bedrijven reizen met een shuttlebus en filesporten zijn succesvol. Door de contacten tussen de partners in het project en de bedrijven worden krachten gebundeld en het effect van de inspanningen vergroot.

Typisch &Morgen

In dit project gaat het voor een belangrijk deel om het op één lijn brengen van de vele betrokken partijen, met oog voor ieders belangen. &Morgen ondersteunt daarbij een groter doel dan enkel een aantal spitsmijders of CO2-reductie. Duurzame gedragsverandering is wat we willen bereiken door een systeemwijziging in de regio Schiphol. Op het moment ademt Schiphol auto’s. De procesmanagers van &Morgen werken – samen met de partijen in de alliantie – aan een regio Schiphol die de vele mensen die er dagelijks werken uitnodigt tot het maken van andere keuzes, het gebruik van (deel)fiets, deelauto’s en openbaar vervoer. Want pas in die situatie daalt het aantal spitsmijders en de CO2-uitstoot blijvend.

Meer

Het project Groot Schiphol Bereikbaar loopt sinds voorjaar 2018. Een adviseur van &Morgen is vanaf het begin betrokken als kwartiermaker bij dit project, dat ten doel heeft het dagelijks reisgedrag van zo’n 100.000 forensen te beïnvloeden. Dat is van groot belang, zeker nu bekend is geworden dat Schiphol vanaf 2021 verder mag groeien.

Meer weten?

Onze adviseur Mirjam de Keizer is sinds 2018 betrokken bij dit project en vertelt je er graag meer over.

Wat je misschien ook interessant vindt