sep 05

Amsterdamse bedrijven zetten zich in voor schone logistiek

Opdracht

‘Zet een netwerk op van bedrijven die werk maken van slimme en schone logistiek in de regio Amsterdam. Het doel: Zero Emissie Stadslogistiek in 2025.’

Aanpak

Samen met brancheverenigingen TLN en EVO heeft &Morgen leden geworven voor het netwerk. Daarbij werd gebruik gemaakt van de bedrijvenpool die al deelnam aan het project Breikers voor slimme mobiliteit. Zo’n zestig bedrijven – de koplopers – bleken belangstelling hebben voor slimme en schone logistiek: van PostNL tot Brouwerij ‘t IJ. De adviseur van &Morgen heeft geïnventariseerd wat het invoeren van emissievrije logistiek in regio Amsterdam voor deze bedrijven zou betekenen. Slim, zodat vrachten gecombineerd kunnen worden en er geen lege wagens terug hoeven te rijden als zijn hun vracht hebben afgeleverd. En schoon, door gebruik te maken van emissievrije voertuigen.

Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond en de koplopers hebben een gericht plan voor de omschakeling. Er lopen nu onderlinge contacten en de koplopers wisselen hun ervaringen uit.

De volgende stap is om de groep deelnemende bedrijven steeds verder uit te breiden, zodat er een sneeuwbaleffect ontstaat. Daarbij staat duidelijk het doel voor ogen uit de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie: 100% schone stadsdistributie in 2025.

Typisch &Morgen

De adviseur van &Morgen begrijpt hoe de verschillende processen binnen bedrijfsleven en overheid werken. Vanuit dat begrip slaat &Morgen een brug tussen de partijen en blijven het enthousiasme en de ‘spirit’ behouden. Maatregelen van de gemeente – zoals subsidies – kunnen daardoor optimaal aansluiten bij de behoefte van de deelnemende bedrijven.

Overheden willen graag participatie van bedrijven organiseren, maar zij hebben daar in de praktijk grote moeite mee. Participatie is niet van bovenaf op te leggen. Ook hier slaat de adviseur van &Morgen een brug, zodat de participatie van het bedrijfsleven van onderaf, samen met de bedrijven, wordt ingestoken.

Meer

Sinds 2014 loopt het project Breikers, waarin bedrijven in de regio Amsterdam werken aan slimme mobiliteit voor hun medewerkers. Dat netwerk van enthousiaste bedrijven kon ook gebruikt worden om Breikers logistiek op te zetten: zodat Amsterdam niet alleen voor forensen, maar ook voor goederen goed en schoon bereikbaar blijft.

Meer weten?

Onze expert stedelijk logistiek Rob de Vree staat voor je klaar.

E: rob.devree@enmorgen.nl

M: 06 41 62 49 82

Wat je misschien ook interessant vindt