+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Proeftuin Rieker Business Park in Amsterdam

Files en vertragingen op de A7 en A8 tussen Purmerend/ Volendam en Amsterdam zijn een bekend verschijnsel. Een oplossing hiervoor is niet eenvoudig te vinden. Aan de aanbodkant stimuleert de overheid fietsen voor de korte afstanden, op middellange afstanden wordt ingezet op verbetering van het openbaar vervoer en op langere afstand is uitbreiding van P&R-locaties een oplossing. Maar Provincie, Stadsregio en bedrijfsleven beseffen dat alleen meer aanbod van infrastructuur en mobiliteitsdiensten onvoldoende is om het reisgedrag van automobilisten blijvend en grootschalig te veranderen. Daarom werken overheid en bedrijfsleven op een innovatieve manier samen om de forens aan te zetten tot ander reisgedrag. Dit onder de noemer ‘Maatregel Innovatieve samenwerking A7/A8’ met &Morgen’s Annemieke Stoppelenburg als projectmanager.

Hoe en wat

De aanpak doorloopt een aantal fasen:

  • Ken je doelgroep: we onderzoeken wie wanneer op welke manier reist, waar ze vandaan komen en heen gaan en wat de behoeftes en motivaties zijn van deze forenzen. Met welke stakeholders (zoals werkgevers en vervoerders) hebben we verder te maken?
  • Samenwerking: hoe gaan we de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven innovatief vormgeven? We kiezen voor communities: een tijdelijk samenwerkingsverband van partijen die actief willen bijdragen aan het oplossen van een gedeeld vraagstuk. Een succesvolle community staat of valt met: een helder vraagstuk, vanuit een gedeeld belang, waar alle partijen voor een bepaalde tijd energie in willen stoppen, om het tot een werkende oplossing te brengen. De samenwerking doorloopt een aantal fasen:

community

  • Dit gaan we doen: ontwikkelen (wat is haalbaar, wat kan werken?) en uitvoeren van concrete interventies. Partijen voeren die interventies of samen uit of zorgen voor goede onderlinge afstemming. Op die manier bereiken we de doelgroep herhaaldelijk van verschillende kanten.

Proeftuin Rieker

Op het Amsterdamse Rieker Business Park (RBP) hebben werkgevers en overheid last van problemen als filedruk, hinder door wegwerkzaamheden, te lege bussen en werkgevers die beter kunnen samenwerken. Daarom is Rieker Business Park een ideale proeftuin voor het anders samenwerken en afgestemd activiteiten ondernemen. Aangesloten werkgevers kunnen al gebruik maken van gratis advies op maat via BREIKERS en financiering van collectieve maatregelen via ORAM.

schermafbeelding-2016-12-06-om-13-32-34

 

Noord-Zuidlijn

De nieuw aan te leggen spitsbusbaan (Tidal Flow) op zich (busbaan, extra bussen, groene golf) levert een beperkte reistijdwinst op van een paar minuten maar de komst van de Noord-Zuidlijn zorgt voor een substantiëlere reistijdwinst van ongeveer een kwartier. Daarom worden deze twee maatregelen aan elkaar gekoppeld. OV wordt daarmee een realistischer en haalbaar alternatief voor automobilisten vanuit Waterland richting Amsterdam Zuidas. Gerichte interventies (o.a. via campagnes, via werkgevers) om reizigers naar het OV te trekken zijn in dat geval ook effectiever (“2,5 uur vrije tijd cadeau”).

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief