+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Park+Bike Leeuwarden

Leeuwarden Vrij-Baan is een groot en meerjarig infra-programma met ongeveer 40 projecten om Friesland beter bereikbaar te maken. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zetten zich hiervoor gezamenlijk in.

Kennis van fietsen

Jantina Oosterhoff, communicatiemedewerker bij de Gemeente Leeuwarden vertelt: “Werk Slim, Reis Slim, één van de 40 projecten binnen Vrij-Baan, wil 5% minder auto’s in de spits realiseren. Langs 5 uitvalswegen hebben wij op P+R-terreinen fietskluizen geplaatst voor medewerkers van bedrijven uit Leeuwarden. Ze parkeren de auto aan de rand van Leeuwarden en fietsen de laatste kilometers door de stad. Daardoor vermijden medewerkers de file tijdens de spits. Om bedrijven bij het project Park+Bike te betrekken, hebben we &Morgen ingeschakeld. Dit was voor ons een logische keuze. &Morgen had al veel contact met de bedrijven in Leeuwarden. Bovendien hebben ze veel kennis van slim werken en reizen, en van fietsen in het bijzonder.”

Persoonlijke gesprekken

&Morgen-adviseurs Marion Patist, Wilma Koning en Arnold Helfrich voerden met een groot aantal werkgevers individuele gesprekken. In die gesprekken stonden de wensen en mogelijkheden van de werkgevers centraal en werd gezocht naar aanknopingspunten. &Morgen maakte voor 5 bedrijven een uitgewerkte business-case voor deelname aan Park+Bike. Hierin was aandacht voor de kosten, de financiële baten, de effecten op het milieu én het imago van de organisatie. O.a. FrieslandCampina besloot op basis hiervan 15 bedrijfsfietskluizen inclusief fiets aan te schaffen voor haar medewerkers.

Prettig contact

Jantina Oosterhoff : “Het contact met &Morgen verliep erg prettig. Marion en haar collega’s Arnold en Wilma hadden een goed contact met de bedrijven. Het project leverde ons ook veel inzichten op. Die nemen wij weer mee in vervolgtrajecten.”

Lees het artikel over Park&Bike in Leeuwarden in Vexpansie (zie blz. 38 en 39)

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief