+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Bij &Morgen houden we ons bezig met mobiliteitsvraagstukken. Vaak doen we dit voor overheden in stedelijke gebieden, waar bijvoorbeeld de bereikbaarheid en leefbaarheid onder druk staan.  Ook op het platteland zijn we actief. Hier spelen weer heel andere mobiliteitsvraagstukken, bijvoorbeeld het gebrek aan openbaar vervoer.

Om meer te kunnen betekenen voor plattelandsgemeenten, zijn wij gestart met Samobiel. Geen bus in het dorp? Voetbalveld of school te ver om te fietsen? Winkels en arts onbereikbaar? Samobiel is een prachtige vervoersoplossing voor kleine kernen. Vertrouwd, veilig, voordelig, sociaal en simpel: meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant op gaan. Met Samobiel maken en houden wij samen omliggende bestemmingen bereikbaar voor dorpen. En dat voor een fractie van de kosten van regulier OV.

We maken meerijden met dorpsgenoten makkelijker met een eenvoudig te gebruiken website die vraag naar en aanbod van ritten vanuit een dorp bij elkaar brengt. Een groep betrokken bewoners trekt de kar en vormt de motor achter Samobiel. Samen stel je het netwerk van stopplaatsen, routes en de geografische dorpsgrenzen vast. Wij geven alle ondersteuning bij het opzetten, invoeren en draaiende houden van Samobiel in het dorp, inclusief technische ondersteuning en training van lokale ambassadeurs.

www.samobiel.nl
logo_rij2op5

“Hoe krijgen we meer mensen op de fiets?” Dat is een van de vraagstukken waar wij ons bij &Morgen al jaren mee bezig houden. De fiets en de e-bike zijn voor veel mensen een goed alternatief in het dagelijkse woon-werkverkeer. Met een slimme inzet van maatregelen kunt u als overheidsprofessional ook daadwerkelijk meer mensen op de fiets te krijgen.

Een van de meest succesvolle fietsstimuleringscampagnes is rij2op5. Gemeenten en regionale overheden kunnen met rij2op5 werkgevers en hun medewerkers bewust maken van de mogelijkheden van fietsen van en naar het werk. De campagne biedt een laagdrempelig handelingsperspectief. En dat werkt! Rij2op5 combineert een aansprekende campagne, een e-bike probeerpool en stimuleringsacties bij en met werkgevers.

&Morgen is sinds een aantal jaren partner van rij2op5. Dit doen wij omdat wij overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de campagne. Rij2op5 realiseert daadwerkelijk spitsmijdingen en blijvend ander reisgedrag. Met rij2op5 biedt u werkgevers in uw regio een praktische en aantrekkelijke campagne, die hen bovendien helpt bij hun duurzaamheids- en vitaliteitsambities. Inmiddels hebben 14 overheden de rij2op5-campagne uitgerold bij ruim 300 werkgevers.

www.rij2op5.nl

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief