Re/thinking Mobility

onze visie in de praktijk

Ons welzijn, onze welvaart en daarmee de verstedelijking nemen de komende decennia flink toe. Wij realiseren ons welke impact mobiliteit daarbij heeft en zal hebben op de generaties na ons. De noodzaak voor een veilige, gezonde en vitale leefomgeving is groter dan ooit. Straks gaat mobiliteit niet meer om voertuigen en asfalt, maar om ruimte en kwaliteit van leven. Dat vergt anders denken over mobiliteit: rethinking mobility.

De echte verandering zit in onszelf

Daar waar de verdichting toeneemt, groeit ook onze natuurlijke behoefte aan mobiliteit. Sterker nog; mobiliteit is cruciaal bij het behoud van onze vrijheid en het verkrijgen van meer ruimte in een steeds voller wordende omgeving.  Vanwege klimaatverandering, energietransitie, stedelijke verdichting en krimp op het platteland is business as usual geen optie meer. Intelligente mobiliteit en innovatie helpen ons met slimme oplossingen maar de échte verandering zit in onszelf: in ander gedrag en daarmee in fundamenteel anders denken. In rethinking mobility dus.

Meer ruimte voor mensen

Wij zijn een adviesbureau met een sterke visie op de toekomst, en kijken daardoor ook op een eigenzinnige manier naar het heden. Naast de inhoudelijke kennis en visie zorgen wij altijd voor een excellent proces- en projectmanagement, zoeken samenwerking met relevante en soms onverwachte belanghebbenden, en zorgen uiteindelijk voor échte verandering: meer ruimte voor mensen.

Klimaatakkoord: Gemeente moet zelf aan de bak

Vrijdag werd het Klimaatakkoord gepresenteerd, dat aangeeft hoe Nederland in 2050 nagenoeg CO2-neutraal moet worden. Mobiliteit vormt een belangrijk deel van het akkoord, want de sector is verantwoordelijk voor 21 procent…

Schiphol als metropool voor fietsers, deelsystemen en OV

De grote Nederlandse stadsregio’s slibben dicht. De files groeien en de uitstoot van schadelijke stoffen neemt toe. Meer asfalt biedt geen duurzame oplossing. Andere vormen van mobiliteit wel. Minder auto, meer OV en fiets. Voor de regio…

Wat we eerder schreven...