jul 20

Werken aan slimme mobiliteit in Overijssel

De provincie Overijssel creëert, samen met het bedrijfsleven en de overheid, slimme en schone mobiliteitsoplossingen. Dit doen ze vanuit twee werkgeversaanpakken (regio Zwolle en Twente Mobiel) binnen het programma Slim en Duurzaam. Mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich van &Morgen is één van de drijvende krachten achter deze succesvolle werkgeversaanpakken.

Regio Zwolle vierde regio van Nederland

De regio Zwolle is de vierde economische regio van Nederland. Heel Overijssel groeit en bloeit en dat betekent meer bezoekers, meer bewoners, meer werkplekken. Een positieve ontwikkeling met ook een aantal minder positieve bijeffecten, namelijk meer druk op de Overijsselse wegen en een lagere luchtkwaliteit. Vanuit de werkgeversaanpakken werken we daarom aan nog meer slimme en duurzame mobiliteit. Zo blijft de provincie aantrekkelijk en bereikbaar. Samen zorgen we voor aantrekkelijke reisalternatieven. Deze leiden tot meer vrijheid in werk- en reistijden, vitalere medewerkers, minder files en minder CO2-uitstoot.

Werkgevers laten glanzen

Arnold helpt werkgevers bij het verslimmen en verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en het samen realiseren van acties en projecten, denk aan stimulering van het fietsgebruik, openbaar vervoer, carpoolen of flexibel werken (thuiswerken). Zo wordt het woon-werkverkeer groener, goedkoper en gezonder. “Het mooiste is dat we de energie bij werkgevers mogen volgen. Er gebeuren vaak al mooie dingen bij werkgevers die we vooral moeten delen in ons brede netwerk van een honderden aangesloten werkgevers in de provincie. Zo hebben we samen met de vitaalste werkgevers van Nederland (Zalsman) een aanvullende fietsregeling ontwikkeld met een renteloze regeling voor medewerkers. Dat is landelijk een goed voorbeeld. Zalsman is daarom nu één van de twaalf landelijke fietsambassadeurs”.

Verschillende rollen

Vanuit de werkgeversaanpakken vervult Arnold verschillende rollen. Zo is hij vaak de initiator van slimme mobiliteit bij werkgevers op de agenda zetten en van het voeren van pilots bij bedrijven om ze kennis te laten maken met gedragsbeïnvloedende maatregelen. Daarnaast is hij samen met een team ook promoter. “Met inspirerende cases en voorbeelden laten we zien dat slimme mobiliteit loont.” Of ze zijn de facilitator wanneer het gaat om de invulling van het mobiliteitsbeleid van werkgevers. Maar het liefst is Arnold als mobiliteitsmakelaar de verbinder tussen overheid, markt en werkgevers. “Mijn ambitie is het verbinden van doelstellingen van alle betrokken partijen. En mobiliteit is vaak het verbindende thema binnen diverse beleidsvelden. Of het nu gaat om energietransitie, het ontwikkelen van economische top werklocaties of het werken aan vitaliteitsprogramma’s, mobiliteit speelt daarin een rol. En vaak een belangrijke rol.”

Wat je misschien ook interessant vindt