jul 08
Inteeractieve corridor aanpak A20

Wat is een interactieve corridor aanpak?

Datum: 8 juli 2021

Het publiek-private samenwerkingsverband De Verkeersonderneming helpt Rijkswaterstaat bij het beperken van de spitsdrukte op de A20 op het traject Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. Centraal in de aanpak staat gedragsverandering, met als doelstelling het realiseren van duurzame gedragsveranderingen bij reizigers in de spitsuren.

In het project wordt een interactieve corridor aanpak gehanteerd. Kenmerkend voor deze aanpak is de focus op de reizigersdoelgroepen over de breedte van de corridor. De corridor omvat naast de hoofdweg A20, het onderliggend wegennet, de fietsroutes en het OV. Bijzonder in de aanpak is de toepassing van social media in combinatie met geofencing. Daarmee wordt interactiviteit bereikt met de reizigers waardoor we deze steeds beter leren kennen en uiteindelijk effectief kunnen beïnvloeden.

interactieve corridor aanpak

In dit proces heeft De Verkeersonderneming gebruik gemaakt van een wervingsactie via de publiekscampagne Ways2go. Doel van de campagne is reizigers te enthousiasmeren en te stimuleren om ideeën voor het traject te delen. Hier kunnen inwoners van de omliggende gemeenten aan meedoen, maar ook mensen die reizen door het gebied. Het gaat daarbij niet alleen om automobilisten, maar ook om OV-reizigers en fietsers. De deelnemers geven informatie over hun reisgedrag en de redenen waarom ze reizen. Op basis daarvan krijgt De Verkeersonderneming inzicht in de tips en behoeften van de reizigers en kan er beter met diensten worden ingespeeld. Hiermee kunnen vervolgens meer alternatieven voor reizen beschikbaar worden gemaakt en gepromoot. Door gedragsverandering wordt zo de drukte tijdens de spits op de A20 minder.

Tim Wille van &Morgen is als ontwerper van de aanpak en projectleider van de uitvoering betrokken bij deze interactieve corridor aanpak.

Wat je misschien ook interessant vindt