jul 07
Come in: we're open

Van response naar recovery

Datum: 7 juli 2020

Na de intelligente lockdown vanwege corona is de fysieke her(op)start van Nederland begonnen. De landelijke regie maakt plaats voor een op maat gesneden, regionale aanpak.

Veel organisaties dachten de afgelopen weken volop na over mogelijkheden om terug te keren naar kantoor. Hoe geef je dit verantwoord vorm met de 1,5 meter regels die nog van kracht zijn? Een hele uitdaging: beschikbare ruimtes herinrichten, spelregels formuleren, afspraken maken. Maar ondertussen ook aandacht houden voor het welbevinden van alle medewerkers. “Het past net,” of “Zo moet het lukken,” hoorden we al regelmatig.

Collectieve ambities

De uitdaging van her(op)starten wordt nog complexer als je dit op bedrijventerreinen, campussen en andersoortige gebieden wilt realiseren; met een hoge concentratie van werkgelegenheid, onderwijs en bezoekersstromen. Op welke momenten komen welke groepen op welke manier weer naar het gebied? Is dat gespreid genoeg om veilig te laten verlopen?

De uitdaging is echter nog groter als alle organisaties de gezamenlijke ambitie uitspreken om ook de waardevolle lessen en werkwijzen uit de lockdown periode te behouden. Een goed voorbeeld is de veelgehoorde wens om vaker en structureler thuis te werken en meer online te blijven vergaderen. ‘Groen herstel’ of ’building back better’ zijn veelgehoorde benamingen hiervoor. Wij noemen het een spitse herstart in gebieden. Spits buiten de spits!

Spitse herstart in gebieden

Gebiedsgericht herstarten in de openbare ruimte. Hoe doe je dat? &Morgen ontwikkelde een aanpak om gemeenten en regio’s te ondersteunen. In 5 – doorlopende – stappen helpen wij je op weg naar een spitse herstart.

In 5 stappen

 1. Samen met initiatiefnemers de belangrijkste stakeholders in kaart brengen.
 2. Samen met deze stakeholders formuleren en bekrachtigen van een collectieve ambitie.
 3. Een analyse van de openbare ruimte en de reiziger:
  1. Wie reizen en werken er naar en van het gebied (gedragsonderzoek doelgroepen);
  2. Hoe ziet de openbare ruimte er uit (welke knelpunten zijn er tijdelijk en welke structureel);
  3. Welke organisaties zijn er in het gebied gevestigd en welke graad van samenwerking hebben zij onderling.
 4. We organiseren een dialoog met kleine stakeholders en doelgroepen over hun ambities, belangen, gewoontes en zorgen. Het inzicht gebruiken we voor maatwerk interventies om tot gedragsverandering te komen.
  1. Het opzetten van een goede structuur voor de dialoog (informeren en co-creëren) met de kleinere stakeholders is een belangrijk product van onze aanpak.
 5. We richten een monitoringsdashbord in langs diverse indicatoren: vervoersstromen, bezettingsgraad gebouwen, beschikbaarheid OV en andere modaliteiten, sentimenten over reizen, piektijden, et cetera.

Klaar voor de (her)start?

Meer weten of direct aan de slag met een spitse herstart in jouw regio?

Over &Morgen

De mobiliteitsexperts van &Morgen ondersteunen gemeenten, provincies en overheden bij verschillende thema’s rondom mobiliteit, zoals: gebiedsontwikkeling, minder hinder, stedelijke logistiek, slimme en duurzame mobiliteit, mobiliteitshubs, MaaS en actieve mobiliteit. Wij doen dit onafhankelijk en objectief. Meer weten? Neem contact op met adviseur Annemieke Stoppelenburg.

E: annemieke.stoppelenburg@enmorgen.nl

M: 06 51 56 87 76

Wat je misschien ook interessant vindt