jan 17

Ruud de groot 960-536

Ruud de Groot nieuwe directeur &Morgen en Syndesmo

Datum: 17 januari 2020

Per 1 januari heeft Ruud de Groot de taak van directeur van Syndesmo en &Morgen overgenomen van Frank Steijn. Ruud wil met de organisatie een wezenlijke bijdrage leveren aan de transitie van het mobiliteitsdomein. “Onze creatieve maatwerkbenadering is daar bij uitstek geschikt voor.”

Frisse wind

De rol van directeur rouleert elke twee jaar onder de partners van Commotion Square, het moederbedrijf van Syndesmo en &Morgen. Zo komen ieders talenten naar voren en waait er elke twee jaar een frisse wind door het bedrijf, legt Ruud uit. Wat is hij de komende twee jaar van plan?

“Er gebeurt in ons land en de wereld ongelooflijk veel op het gebied van mobiliteit. De klimaatplannen, de druk op de wegen en binnensteden en de stikstofdiscussie maken dat mobiliteit volop in de belangstelling staat. De manier waarop we nu met de auto en de beschikbare ruimte omgaan is in deze situatie ook niet langer houdbaar. Het is belangrijk dat we anders gaan kijken naar onze (auto)mobiliteit.”

Rethinking Mobility 2030

Ruud noemt ‘Rethinking Mobility 2030’, dat oproept tot anders denken over mobiliteit en ruimte. “Wij zijn al meer dan 15 jaar experts op het gebied van anders denken over mobiliteit. We hebben talloze projecten begeleid voor overheden en bedrijven. We staan dus midden in die discussie. En het gaat niet vanzelf. Zowel bedrijven als gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om mensen anders te laten kijken naar mobiliteit. Om meer mensen per fiets of OV of deelauto naar hun werk te laten gaan. Om meer elektrische bestellers in te zetten in de stadsdistributie. Om mobiliteit vooral slimmer aan te pakken, zodat het aantal bewegingen kan worden teruggebracht. Om in gebiedsontwikkelingen slimme, duurzame mobiliteit al vanaf het begin als factor van belang mee te nemen.”

De rol van &Morgen

Ruud is overtuigd van de rol die Syndesmo (voor de bedrijven) en &Morgen (voor overheden) in deze ontwikkeling kunnen spelen. “Met dwang bereik je niets. Standaard projecten werken dus ook niet: dan rol je een format uit waar mensen zich naar moeten voegen – en die zetten de hakken in het zand. Daarom stellen onze adviseurs elke keer opnieuw de vraag: waarom wil jij als overheid of bedrijf aan de slag met mobiliteit? Dat achterliggende belang kan een groot verbindend doel worden om projecten écht draagvlak te geven, van hoog tot laag in de organisatie.”

Dat die aanpak zijn vruchten afwerpt bewijzen de vele projecten en de voortdurende vraag naar goede adviseurs. Ruud: “Syndesmo en &Morgen hebben samen nu 26 medewerkers. En de groei zit er goed in, dus nieuwe collega’s zijn altijd welkom.”

Ervaring

Ruud is al zo’n 25 jaar actief op het vlak van mobiliteit. Eerst in de wereld van verkeersmanagement bij Capgemini en sinds acht jaar voor Syndesmo en &Morgen. “Daar ben ik echt bezig met mobiliteitsmanagement en daar ligt mijn hart. Dan gaat het namelijk echt om mensen.”

In zijn vrije tijd kan Ruud erg genieten van zijn oldtimer auto, een Triumph TR6 uit 1973. “Ik ben dol op autorijden”, geeft hij toe. “Maar dan wel echt ríjden, niet stilstaan met de auto. Woon-werk verkeer gaat altijd per openbaar vervoer. Alleen in het weekend pak ik de auto wel eens – maar dan wel met veel plezier! Want mobiliteit moet vooral weer leuk zijn.”

Een sterk team

Het managementteam van Commotion Square bestaat per 1 januari uit Jos Hollestelle (verantwoordelijk voor Syndesmo), Rob de Vree (verantwoordelijk voor &Morgen), Annemieke Stoppelenburg (verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van ons gedachtengoed op het gebied van gedrag, samenwerken, data- en verandermanagement) en Ruud de Groot (overall eindverantwoordelijk).

Meer weten over de aanpak van Syndesmo en &Morgen? Neem gerust contact op met adviseur en directeur Ruud de Groot.

M: 06 553 207 43

E: ruud.degroot@enmorgen.nl

Wat je misschien ook interessant vindt