jan 31

Rob de Vree eindverantwoordelijk voor &Morgen

Datum: 31 januari 2020

Per 1 januari is Rob de Vree coördinator cluster Stad en eindverantwoordelijk voor &Morgen. Hij volgt daarmee Willem Snel op, die zich weer volledig op zijn advieswerk is gaan richten. “Dat doen we om de paar jaar. We vinden bij &Morgen dat het goed is als medewerkers regelmatig wisselen van taken. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook elke twee jaar een andere directeur”, verklaart Rob de wijziging. “In de praktijk betekent het overigens dat je het nadrukkelijk samen met de mensen in je team doet.”

Werken met plezier

Rob was in 2012 de eerste directeur van &Morgen. Hoe ziet hij nu zijn taken voor zich? “Mij gaat het vooral om de vraag: hoe kan ik onze medewerkers helpen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren? Belangrijk daarbij is dat ze er plezier in hebben: de randvoorwaarden moeten dus in orde zijn. Daar probeer ik voor te zorgen. Daarnaast blijf ik ook gewoon advieswerk doen, want dat is gewoon leuk.”

Hoe ziet Rob de toekomst van &Morgen? “Wij zijn prima in staat om overkoepelende visies voor de toekomst te ontwikkelen en deze te verbinden met een realistische aanpak voor de korte termijn. Want je kunt grote perspectieven schetsen, maar hoe realiseer je die? Wat gaan we nu doen? Hoe bewegen we toe naar grote doelen als een CO2-neutrale stad, of uitstootvrije stadsdistributie? Hoe krijg je mensen in beweging?”

Grote visies overzichtelijk maken

“Op basis van onze kennis en ervaring met heel veel verschillende projecten bij overheid en bedrijven kunnen wij zo’n overkoepelende visie ‘laden’ met concrete, overzichtelijke projecten. Zo weten we wat er op dit moment al kan met MaaS – maar ook wat nog als toekomstmuziek beschouwd moet worden. We hebben goed voor ogen hoe je de leefbaarheid van een woonwijk kunt verbeteren met mobiliteitshubs. Maar ook hoe je zo’n hub samen met de bewoners en bedrijven opzet, zodat je het draagvlak krijgt dat nodig is om zo’n project te laten slagen. De komende periode willen we ons ook meer richten op de ‘in-between’ periode, de dingen die in gang kunnen worden gezet tussen nu (korte termijn) en de stip aan de horizon (visie).”

Mensen willen blijven bewegen

Rob is er van overtuigd dat de mobiliteitsopgaven voor de toekomst nog groter zullen worden dan ze nu al zijn. “Vooral in de steden. Neem Zuid-Holland. Daar worden de komende tien jaar 200.000 woningen gebouwd, vooral in de steden. Ook het aantal banen in de steden neemt toe, dus we krijgen nóg meer forensen. Met die ontwikkeling in het vizier moet je tijdig alternatieven bieden voor het huidige ruimtegebruik. Ruimte waarin ook nog de energietransitie plaats moet gaan vinden, de wateropvang goed geregeld moet worden en de bevoorrading natuurlijk gewoon door moet gaan. De uitdaging is enorm. Maar mensen willen wel graag blijven bewegen.”

Actieve mobiliteit

Rob is sportief, in zijn vrije tijd speelt hij graag voetbal, loopt hij hard of gaat hij skiën. Niet zo verbazend dus dat hij veel ziet in het stimuleren van actieve mobiliteit: het voortbewegen per fiets en te voet. “Daarin komt het antwoord op diverse maatschappelijk uitdagingen samen”, legt hij uit. “Het zijn schone manieren om voort te bewegen, het spaart ruimte én het is goed voor de gezondheid. Ik zie steeds meer mensen per fiets naar het station gaan. Prima is dat, maar je ziet dat er dus ook enorm geïnvesteerd moet worden in fietsenstallingen. Misschien is het slim om mensen die niet te ver van het station wonen te stimuleren om te gaan lopen en te investeren in looproutes. Nog beter voor je vitaliteit en geen extra fietsen op het station.” Sinds een aantal maanden gaat Rob, die een kilometer van station Delft woont, zelf ook lopend naar het station. “Heerlijk. Tijdens het wandelen kun je heel goed nadenken. Je creativiteit wordt gestimuleerd.”

En dat is misschien wel precies waar &Morgen volgens Rob voor staat. Niet blijven stilstaan, maar vernieuwende inzichten bieden over mobiliteit.

Meer weten over de doelgerichte aanpak van &Morgen?

Neem contact op met adviseur Rob de Vree.

E: rob.devree@enmorgen.nl

M: 06 – 4162 4982

Wat je misschien ook interessant vindt