sep 18
location concept design, vector illustration eps10 graphic

Reizigersdata verzamelen en gebruiken: hoe ver gaan we?

Datum: 18 september 2019

Tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres op 31 oktober in Den Haag organiseert &Morgen een prikkelende forumdiscussie over geofencing. Via smartphones kunnen we tegenwoordig razendsnel inzicht krijgen in de reizigers die een bepaalde verkeerssituatie passeren. Binnen een denkbeeldige cirkel (geofence) signaleren we alle telefoons en weten we geslacht, leeftijd, passeerfrequentie en interesses van de reiziger. De mogelijkheden zijn groot, maar bezwaren zijn er ook. De wetgeving geeft aan hoever we mogen gaan. Maar hoever willen we hierin gaan? Tijd voor een open discussie.

Een beeld van de weggebruikers

Binnen veel projecten van &Morgen ligt de focus op het bereiken van ander reisgedrag. Om gedragsverandering tot stand te brengen is het nodig om een beeld van die weggebruikers te krijgen. Wat zijn de triggers waar de reiziger op reageert en welke drijfveren komen daarbij kijken? Normaal gesproken is deze informatie enkel met enquêtes te achterhalen. Tijdrovend en vaak met een minimale respons.

Geofencing biedt hier uitkomst. De techniek maakt het mogelijk om interessante informatie van een grote groep reizigers te verzamelen. Wat gebeurt er precies? Binnen een denkbeeldige cirkel, de ‘geofence’, worden alle mobiele telefoons gesignaleerd. Deze leveren gegevens op over de eigenaars van die telefoon. Met al die gegevens is razendsnel een representatief beeld te krijgen van de groepen die een bepaalde verkeerslocatie passeren. Zéker als die passanten vervolgens op maat een enquête aangeboden wordt, in de vorm van een advertentie op de smartphone. Deze enquêtes hebben een grote reikwijdte en een hoge respons. Met deze grote hoeveelheid informatie kunnen mobiliteitsoplossingen veel beter afgestemd worden op de behoefte van de reiziger.

Wetgeving en ethiek

Het toepassen van geofencing en digitale enquêtes helpt dus enorm bij het effectief omgaan met mobiliteitsvraagstukken. Toepassingen van geofencing – uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf – voldoen geheel aan de strenge eisen van privacywetgeving AVG.
Wat is dan het probleem? Gevoelig ligt vooral dat verkeersdeelnemers niet wéten dat er een geofence geplaatst is. Met het accepteren van de gebruikersvoorwaarden van apps hebben reizigers in het verleden wel toestemming gegeven voor het delen van hun gegevens, maar mensen zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Om die reden levert het uitlezen van smartphones ethische en privacy discussies op: zeker als het commerciële doelen betreft. Overheden hebben de neiging strengere voorwaarden te hanteren dan de AVG-wetgeving vraagt. Ook als dat betekent dat mobiliteitsproblemen – met een zwaar maatschappelijk belang – niet optimaal opgelost worden.

Collectief of individueel belang?

Dit laatste is waar onze open discussie tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres over zal gaan. Laten wij het dan ook hebben over het collectieve belang versus het individuele reizigersbelang. Want voor de reiziger doen we het uiteindelijk allemaal!

 

Wil je meer weten over onze werkwijze?  Neem contact op met Tim Wille, mobiliteitsexpert en schrijver van dit bericht.

E: tim.wille@enmorgen.nl
M: 06 811 078 01

Wat je misschien ook interessant vindt