nov 27
coalitie mobiliteit

Mobiliteit in de nieuwe coalitie

Datum: 27 november 2023

Na het benadrukken van verschillen tijdens de verkiezingen moeten partijen uiteindelijk een coalitie vormen. Waar liggen de raakvlakken op het gebied van mobiliteit? Na een verrassende verkiezingsuitslag vergelijken we de 4 grootste partijen aan de hand van 4 punten.

PVV [bron]: Vrij baan voor de automobilist

 • Klimaat: Kritisch over klimaatbeleid.
 • Duurzame mobiliteit: Geen voorstander van maatregelen om fossiele brandstof te ontmoedigen en mobiliteit te verduurzamen.
 • Infrastructuur: De nadruk ligt op meer ruimte voor de automobilist.
 • Openbaar vervoer: Voorstander van toegankelijk openbaar vervoer.

Note: De PVV legt de nadruk op toegankelijk autobezit en openbaar vervoer, brede welvaartsdoelen lijken niet aan bod te komen.

VVD [bron]: Individuele keuzevrijheid staat voorop

 • Klimaat: Elektrisch rijden ondersteunen met verschillende subsidies, en tegelijkertijd ook brandstofaccijnzen verlagen.
 • Duurzame mobiliteit: Individuele vrijheid staat voorop. Dit zal bereikt worden door een betere doorstroming, investeren in schone brandstoffen en elektrificatie. En als het gaat om vliegen staat schoner centraal, niet minder.
 • Infrastructuur: Investeren in wegen (zodra er nieuwe stikstofruimte is) en stimuleren van marktwerking op het spoor voor beter en sneller vervoer.
 • Openbaar vervoer: Keuzevrijheid voorop, geen focus op goedkoper maken van  OV. Wel oppert de VVD een belastingvrije reiskostenvergoeding.

Note: De VVD is als een van de weinigen voorstander van meer concurrentie op het spoor naar aanleiding van Europese regels.

GroenLinks-PvdA [bron]: Toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen

 • Klimaat: Minder en duurder vliegen, betalen naar verbruik met een kilometerheffing voor auto’s en stimuleren openbaar vervoer.
 • Duurzame mobiliteit: Meer actieve en elektrische mobiliteit dankzij fietssnelwegen, fietsenstallingen, stimulering door werkgevers en aanschafbelastingen auto’s op basis van CO2-uitstoot.
 • Infrastructuur: Openbaar vervoer als publieke voorziening en investeren in infrastructuur voor verbetering bereikbaarheid.
 • Openbaar vervoer: ‘iedereen stapt in’, oftewel gratis voor mensen met lage inkomens en werken met OV-klimaattickets (maandelijks reizen voor een vast bedrag).

Note: Gratis openbaar vervoer moet gefinancierd worden door onder andere de compensatie voor de hoge benzineprijzen à 1,2 miljard terug te schroeven, maar ook vanuit verhoogde vermogensbelasting en belasting van grote bedrijven. [bron]

NSC [bron]: Kiezen voor alternatieven: de trein en de fiets

 • Klimaat: Stiller, zuiniger en minder ‘s nachts vliegen. In combinatie met hogere belastingen.
 • Duurzame mobiliteit: Stimuleren van de fiets als duurzaam vervoersmiddel door het aanleggen van een goede, veilige infrastructuur en verhoging van beschikbaarheid OV-fietsen.
 • Infrastructuur: Het OV aantrekkelijker maken door investeringen in hoogfrequent openbaar vervoer van en naar grote steden. Ook voor het autoverkeer een focus op betere doorstroming.
 • Openbaar vervoer: Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, bijvoorbeeld door maandelijks abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren naar Duits  model.

Note: Verbeterd spoornetwerk moet ertoe leiden dat treinen zoveel mogelijk 160 – 200 km/uur rijden en zo tijdswinst opleveren t.o.v. de auto. [bron]

Over rechts of over het midden?

Een coalitie lijkt heel moeilijk te worden, maar uiteindelijk moet het land bestuurd worden. Een coalitie ‘over rechts’ lijkt het meest voor de hand te liggen, waarbij PVV, NSC en de VVD, mogelijk via gedoogsteun, tot elkaar moeten komen. Deze partijen kunnen overeenstemming zoeken op de volgende punten:

 • Aandacht voor een betere doorstroming van autoverkeer.
 • Aandacht voor een toegankelijk openbaar vervoer.

Het klimaat lijkt in een kabinet ‘over rechts’ minder aandacht te krijgen. Mocht een kabinet met de grootste partij niet lukken, dan is er nog een mogelijkheid voor een ‘middencoalitie’, met GL/PvDA en mogelijk D66. Hoewel de kansen daarop erg klein lijken. In dat geval zal de aandacht verschuiven van de automobilist naar het klimaat.  Wat de uitkomst ook wordt, het verkiezingsresultaat zal niets veranderen aan de structurele behoefte aan duurzame bereikbaarheid. En &Morgen zal zich dan ook vol voor deze mobiliteitstransitie blijven inzetten.

De verkiezingsuitslag slecht voor de duurzame weg die is ingeslagen? Volgens onze visie hoeft dat niet zo te zijn.

In ons werk komen wij dagelijks tegengestelde belangen van stakeholders tegen. En vaak denken stakeholders aanvankelijk dat een coalitie vormen met ‘de ander’ niet mogelijk is. Totdat er gekeken wordt naar de belangen die elkaar versterken. Waarbij het een het ander niet hoeft uit te sluiten.

Tegengestelde belangen houden ons niet tegen om strategische samenwerking tot stand te brengen. Onze unieke benadering op mobiliteit helpt daarbij. Het gaat namelijk niet over asfalt of over voertuigen. Het gaat over mensen. Het gaat over mensen én over hun gedrag. Dit staat centraal in al onze aanpakken en is een belangrijk vertrekpunt. Door vanuit het perspectief van de mens te kijken mobiliteitsvraagstukken ontstaat er ruimte voor dialoog. En ontstaat er ruime om vanuit een gebiedsbrede, integrale aanpak te werken aan innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Het is dan niet of/of maar en, én. Je kan meer ruimte maken voor de auto én deze auto verduurzamen. Je hoeft geen maatregelen te nemen om fossiele brandstof te ontmoedigen, maar kunt alternatieven wel promoten.

Strategisch Omgevingsmanagement. Samenwerking die werkt!

Onze visie op effectief samenwerken bij complexe gebiedsvraagstukken

Strategisch Omgevings- management. Samenwerking die werkt!

Onze visie op effectief samenwerken bij complexe gebiedsvraagstukken

Wat je misschien ook interessant vindt