okt 03
mobiliteit bonaire

Ontwikkeling van een mobiliteitsvisie voor Bonaire

Datum: 3 oktober 2023

Sinds juli begeleidt onze collega Marc van der Seijs een project om te komen tot een nieuwe visie op mobiliteit en bereikbaarheid voor het eiland Bonaire.

De opdrachtgever voor dit project is het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Het OLB ziet dat de behoefte aan vervoer op Bonaire groeit en realiseert zich dat het belangrijk is om het eiland goed bereikbaar te houden.

Bonaire zit momenteel in een grote transitie. De explosieve groei van de economie en het groeiend aantal inwoners op Bonaire veroorzaakt een flinke extra belasting op het bestaande wegennet en beïnvloed de bereikbaarheid dagelijks negatief. Bonaire kent momenteel evenveel auto’s als bewoners en weinig tot geen alternatieve vervoersvormen. Daarbij leeft veertig procent van de eilandbewoners onder de armoedegrens en kent dagelijks ook vervoersarmoede.

Om te komen tot een breed gedragen visie heeft Marc Directies van het OLB en meer dat twintig plaatselijke externe stakeholders uitgenodigd voor een drietal inspiratie- en visiesessies. Ter voorbereiding op deze sessies heeft iedere stakeholder meegewerkt aan een interview over het thema. Zo was vooraf inzichtelijk hoe zij naar de huidige mobiliteit en bereikbaarheid kijken en wat juist voor hen belangrijk is.

De resultaten van deze werksessies zijn nu verwerkt in een nieuwe duurzame mobiliteitsvisie waarin inclusiviteit (voor iedereen), bereikbaarheid, betaalbaarheid, innovatie, veiligheid en duurzaamheid de zes belangrijkste pijlers zijn. Juist door in deze gezamenlijke aanpak ‘anders te denken’ (van mobiliteit naar ruimte en bereikbaarheid) in combinatie met het verleiden tot ander vitaal en duurzaam gedrag komt Bonaire tot bredere oplossingen dan de huidige. Daarbij rekening houdend met de uitvoerbaarheid, de continuïteit en de impact op inwoners en de belangrijke cultuur.

Het OLB benadrukt dat sterke integrale steun vanuit alle sectoren cruciaal is voor het succes van het mobiliteitsplan,” aldus gedeputeerde Thielman onlangs in een artikel. Een vierde sessie werd georganiseerd voor de Eilandraad, het hoogste orgaan op het eiland.

Dit project is een mooi voorbeeld van het gedachtengoed uit het strategisch samenwerkingsmodel waarmee &morgen gemeenten regelmatig ondersteund. In deze aanpak staan een aantal zaken centraal:

  • Gedeelde belangen identificeren
  • Positieve energie kanaliseren
  • Gedrag centraal stellen
  • Werken vanuit issues
  • Focus op échte belanghebbenden

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Marc van der Seijs.

Strategisch Omgevingsmanagement. Samenwerking die werkt!

Onze visie op effectief samenwerken bij complexe gebiedsvraagstukken

Strategisch Omgevings- management. Samenwerking die werkt!

Onze visie op effectief samenwerken bij complexe gebiedsvraagstukken

Meer weten?

Neem contact op met Marc van der Seijs.

Wat je misschien ook interessant vindt