jul 20
schiphol-960-536-

Metropool voor fietsers, deelsystemen en OV

Datum: 20 juli 2019

De grote Nederlandse stadsregio’s slibben dicht. De files groeien en de uitstoot van schadelijke stoffen neemt toe. Meer asfalt biedt geen duurzame oplossing. Andere vormen van mobiliteit wel. Minder auto, meer OV en fiets. Voor de regio rond Schiphol sloegen zes partijen de handen ineen om samen het tij te keren.

Vlak voor het zomerreces besloot de minister dat het aantal vluchten vanaf 2021 weer mag stijgen. Los van die discussie moet de bereikbaarheid van de Schipholregio hoe dan ook worden aangepakt. 100.000 forensen gaan dagelijks naar hun werk in deze regio en dat leidt tot problemen op de toevoerwegen naar Schiphol. Maar hoe krijg je mensen uit hun geliefde auto?

Schiphol ademt auto

De sleutel ligt in het aantrekkelijk en zichtbaar maken van alternatieve manieren van transport. En in prikkels die het gebruik daarvan stimuleren. De alternatieven moeten er dan wel zijn. Ga maar na: als je naast een metrostation woont pak je veel vaker de metro. Wie vlakbij het station van Utrecht woont en in Amsterdam centrum werkt, zal al gauw met de trein gaan forensen. Maar wie op Schiphol werkt, komt met de auto. Want het gebied nodigt niet uit tot fietsen en het gebruik van openbaar vervoer. Schiphol ademt auto. Om dat te veranderen is veel nodig. Het gebied moet uitnodigen tot anders reizen.

Om dat te bereiken wordt er al jaren door landelijke en regionale overheden geïnvesteerd. Wat tot voor kort ontbrak was een regie op de samenhang en aandacht voor gedragsinterventies. Hierdoor werd niet het maximale rendement uit de investeringen gehaald. Zes publieke en private partijen sloegen samen met &Morgen de handen ineen en formuleerden een gezamenlijke ambitie. De eerste stap is het transformeren van Schiphol tot een multimodaal knooppunt, dat uitnodigt om het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken. Dat heeft een belangrijke infrastructurele poot. Maar het gaat ook om communicatie: de diverse projecten worden goed zichtbaar gemaakt. De automobilist ziét dat er wat gebeurt. En wordt door gedragsinterventies geprikkeld om een keer anders te reizen.

Een tweede stap is dat de mobiliteitsvisie wordt versterkt door de werkgevers op Schiphol. Stel niet de auto centraal, maar werk gericht aan interventies, zoals e-bike probeerdagen en autoloze dinsdagen. Haal mensen uit de bubbel van hun auto. Een goed voorbeeld is Microsoft, dat op Schiphol nu minder parkeerplaatsen nodig heeft. Medewerkers worden met een pas volledig ontzorgd wanneer zij met de fiets, openbaar vervoer, deelauto of Uber naar kantoor reizen.

Gedoe met declareren

Veel werkgevers zijn nog niet zo ver. Daar stuiten medewerkers op administratieve problemen wanneer zij een keer níet met de auto willen reizen. Gedoe met declareren of het kwijtraken van parkeerrechten houdt ze tegen om anders te gaan reizen. Werkgevers kunnen die obstakels wegnemen en geven ook zo weer een signaal af: laat die auto staan als het niet per se nodig is.

Vanuit &Morgen hebben we de partijen rond Schiphol in het begin ondersteund bij het vormen van de samenwerking. Nu begeleiden wij ze bij het realiseren van hun ambitie: een bereikbaar Schiphol nu en in de toekomst. Oók als de luchthaven straks verder mag groeien.

Wil je meer weten over onze werkwijze?  Neem contact op met Frank Steijn, directeur van Syndesmo en &Morgen en schrijver van deze blog.

M: 06 159 438 25

 

 

 

Wat je misschien ook interessant vindt