jul 13
Het laadvermogen van infrastructuur

Het ‘laadvermogen’ van de regio Utrecht

Datum: 13 juli 2021

De regio Utrecht, waarvan de grenzen samenvallen met die van de provincie Utrecht, is de draaischijf van ons land als het om verkeer en vervoer gaat. In dit kleine stukje Nederland zijn elke dag miljoenen reizigers op pad. Daarom is het extra belangrijk dat de regio Utrecht bereikbaar en leefbaar blijft. Binnen de samenwerking Goedopweg slaan bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen, vervoerders en de overheid de handen ineen om een betere bereikbaarheid en duurzamer, rustiger verkeer in Utrecht te realiseren.

Laadvermogen per gebied

Alleen wanneer voldoende werknemers, vervoerder, studenten en bewoners anders gaan werken en reizen kan het gebied de komende jaren duurzaam bereikbaar blijven. Maar hoe bepaal je of de impact van je inspanning voldoende is? Ook als er sprake is van groeiambities?

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden liet Goedopweg in samenwerking met Movares het laadvermogen van bepaalde gebieden in kaartbrengen. Dit laadvermogen geeft aan hoeveel bewegingen per tijdseenheid de huidige infrastructuur aankan. Voor zowel gemotoriseerd wegverkeer en fietsers als het openbaar vervoer. Daaruit kan vervolgens worden afgeleid hoeveel verandering van reisbewegingen we met elkaar moeten realiseren om gebieden bereikbaar te houden.

Reisbewegingen beïnvloeden

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een goede basis voor de gebiedspartners om gerichte plannen te ontwikkelen om reisbewegingen te beïnvloeden. Daarbij kunnen veel ervaringen die zijn opgedaan tijdens Corona worden toegepast. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het stimuleren om:

  • Reisbewegingen beter te spreiden over de dag en de week
  • Het openbaar vervoer weer volledig te gaan benutten
  • Het gebruik van de fiets aantrekkelijk te maken
  • Thuiswerken beter te faciliteren
  • Onderwijs en zorg op afstand te omarmen

Want als werken, onderwijs en zorg minder aan tijd en plaats gebonden zijn, kan dat een aantal hardnekkige knelpunten in het verkeer oplossen.

Gebiedsafspraken

De plannen worden vastgelegd in afspraken met alle betrokkenen. Momenteel worden met diverse Utrechtse bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen, overheden en vervoerders dergelijke ‘gebiedsafspraken’ gemaakt. Daarmee nemen zij samen de verantwoordelijkheid om Utrechtse verkeersknelpunten op te lossen. Bovendien zorgen ze ervoor dat er structureel minder én anders wordt gereisd, en meer verspreid over de dag. Ook maken ze afspraken over monitoring. Zo wordt in de gaten gehouden of de maatregelen effectief zijn, en kan er indien nodig worden bijgestuurd.

&Morgen en Goedopweg

&Morgen is er trots op om alweer 2 jaar onderdeel te zijn van het Goedopweg-team. In de samenwerking staat het realiseren van haalbare ambities centraal, want uiteindelijk gaat het om wat we ervan op straat terug zien. Vanuit &Morgen zijn Annemieke Stoppelenburg en Marjolein van der Stok als programmamanager en adviseur werkzaam binnen het Goedopweg initiatief. De samenwerking is zojuist weer een jaar verlengd.

Wat je misschien ook interessant vindt