dec 16
Utrecht Tivoli

Gemeente Utrecht ontwikkelt netwerkaanpak verkeersmanagement

Datum: 16 december 2020

Verkeer houdt niet op bij de grenzen van een stad. Wanneer je dit dus slim wilt organiseren en regelen binnen jouw gemeente, is samenwerking met andere partijen – zoals buurgemeenten, provincies en Rijkswaterstaat – noodzakelijk. Als die samenwerking goed is, bereik je duurzame successen. Zo weet ook de gemeente Utrecht. 

Een gezond stedelijk leven voor iedereen, dat is de ambitie van Utrecht. De gemeente wil de groei van de stad faciliteren zonder verdere groei van het autoverkeer en ziet hierin een belangrijke rol voor verkeersmanagement. Dit vraagt om een transitie in het mobiliteitsvraagstuk: de voetganger, fiets, het ov en deelmobiliteit moeten meer prioriteit krijgen. Samen met Arane Adviseurs helpt &Morgen bij het opstellen van een netwerkaanpak verkeersmanagement. Inmiddels zijn de eerste uitwerkingen in gang gezet.

Waar de grootste kansen liggen volgens onze adviseur Annemieke Stoppelenburg? “In de aanpak kijken we naar alle vervoersmiddelen – auto, ov, fiets, voetgangers én de ruimte die hiervoor in gebieden en op specifieke tijdstippen beschikbaar is. Hierdoor zal het regelen van vraag en aanbod (steeds) dynamischer gebeuren.” Naast de inhoudelijke ontwikkeling van een regelkader is het betrekken van alle interne en externe stakeholders en tijdige besluitvorming van belang. Dat is in het project de verantwoordelijkheid van Annemieke. Daarnaast maakt ze het organisatieplaatje: wat is er nodig wil de gemeente echt klaar zijn voor de dynamische verkeersmanagement toekomst.

Waarom is dit zo belangrijk? “Een prachtig kader dat belangrijke stakeholders niet zien zitten of waar niet op tijd een besluit over genomen is, is geen werkend kader maar een stuk papier. De Utrechtse mobiliteitsaanpak wil veel meer zijn dan dat!”

Lees ook het artikel dat deze maand in NM Magazine verscheen (pagina 40).

Meer weten?

De mobiliteitsexperts van &Morgen ondersteunen gemeenten, provincies en overheden bij verschillende thema’s rondom mobiliteit. Wij doen dit onafhankelijk en objectief. Meer weten of eens sparren over de mogelijkheden rondom verkeersmanagement binnen jouw regio? Neem contact op met onze adviseur Annemieke Stoppelenburg.

E: annemieke.stoppelenburg@enmorgen.nl
M: 06 51 56 87 76

Wat je misschien ook interessant vindt