sep 04
Deelmobiliteit en nieuwbouw

Een mobiliteitsplan en deelmobiliteit bij nieuwbouw

Datum: 4 september 2023

Nieuwbouwontwikkelingen voegen steeds meer kwaliteit toe aan de omgeving en op het gebied van mobiliteit draagt het meer en meer bij aan de wenselijke mobiliteitstransitie, zodat de gemeente kan groeien en tegelijkertijd aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar blijft. Hierbij staat centraal dat er wordt ingezet op vormen van mobiliteit die minder ruimtebeslag hebben, minder uitstoot en minder verkeerslachtoffers veroorzaken. Maar hoe?

Elke gemeente zet op haar manier de mobiliteitstransitie in en bij nieuwbouwontwikkelingen geeft een mobiliteitsplan uitvoering aan deze transitie. De ontwikkeling moet dan ook vaak zelf/op eigen terrein voorzien in parkeerplaatsen, maar vooral ook inzetten op duurzame mobiliteit en reisgedrag bij haar bewoners. Maar hoe?

In diverse gemeenten hebben we in co-creatie met de projectontwikkelaar, woningbouwcorporatie en de gemeente in een aantal stappen een mobiliteitsplan ontwikkeld; een plan waarmee er wordt ingezet op vormen van mobiliteit die minder ruimtebeslag hebben, gezonder zijn en meer keuzevrijheid opleveren. Dat doen we in een aantal stappen. Allereerst voeren we een ‘gebiedsbiografie’ uit om een duidelijk beeld te krijgen van de functies, voorzieningen, infrastructuur, parkeercapaciteit, mobiliteitsdiensten en het type mens in de omgeving. Door de opgave naast de gebiedsbiografie te leggen, brengen we samen met de betrokken partijen veranderkansen in beeld, denk daarbij aan de potentie van het gebruik van de fiets en deelmobiliteit. Deze veranderkansen vertalen we naar een concrete functionele uitwerking en een concrete inpassing in het ontwerp. Beide uitwerkingen worden voorzien van ‘gedragsinterventies’ zodat het daadwerkelijk ook door de beoogde doelgroep succesvol gebruikt gaat worden.

Deelmobiliteit

Steeds vaker lijkt deelmobiliteit ‘de heilige graal’ te zijn van de oplossingen. Maar dat is niet zondermeer het geval. Ook al is deelmobiliteit kansrijk, het moet wel op een succesvolle manier worden toegepast:

  • Het moet passend gemaakt worden in het ontwerp van de ruimte (waardoor het gemakkelijk en snel bereikbaar is).
  • Het moet gemakkelijk in gebruik zijn, ofwel niet teveel/lastige handelingen maar snel en eenvoudig.
  • Het moet gefinancierd worden op een manier die past bij de ontwikkeling, bijvoorbeeld door bij een appartementencomplex een community-based carsharing-vorm toe te passen waarbij bewoners als besloten groepen het aanbod deelauto’s en deelbakfietsen delen en waarbij de vaste kosten gedeeld via de bijdrage aan de servicekosten van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Bovendien is met deze vorm en financiering het aanbod gegarandeerd en voor langere tijd aanwezig.
  • Er moet voldoende aanbod zijn vanaf de eerste dag, ofwel dat de bewoners beschikking hebben over de deelauto op het moment dat zij dat willen, ook zonder een reservering van tevoren.
  • Het moet voorzien zijn van een goede informatievoorziening, marketing en passende en aantrekkelijke (probeer)prijs waardoor toekomstige bewoners duidelijk worden geïnformeerd en meegenomen bij de deelmobiliteitsoplossing van deze locatie.

Het mobiliteitsplan wordt in alle gevallen voorzien van een ‘plan B’, ofwel hoe er omgegaan wordt met een onvoorspelbare verandering van de mobiliteitsvraag in de toekomst (en er teveel of te weinig parkeermogelijkheden blijken te zijn).

Visiepaper: Gebiedsgericht werken aan mobiliteit.

Onze visie op de mobiliteits- transitie

Visiepaper: Gebiedsgericht werken aan mobiliteit.

Onze visie op de mobiliteits- transitie

Wat je misschien ook interessant vindt