jul 02
15 minutenstad

De 15 minuten-stad Parijs

Datum: 2 juli 2023

Parijs heeft als doel om een 15-minutenstad te worden. De burgemeester Anne Hidalgo maakt zich hiervoor al jaren sterk. Wat is een 15-minutenstad? En wat zijn de vorderingen in deze wereldstad?

Wat is een 15-minutenstad?

Een “15-minutenstad” is een concept dat verwijst naar een stedelijke omgeving waarin alle essentiële voorzieningen en diensten binnen een straal van 15 minuten lopen of fietsen van iemands huis liggen. Het idee is om steden zo in te richten dat mensen gemakkelijk toegang hebben tot alles wat ze nodig hebben voor hun dagelijkse behoeften, zonder afhankelijk te zijn van lange pendeltijden of autoverplaatsingen.

In een 15-minutenstad zouden bewoners eenvoudig binnen korte tijd naar plekken zoals hun werkplek, scholen, supermarkten, parken, gezondheidscentra, culturele voorzieningen en recreatieve gebieden kunnen reizen. Bijvoorbeeld door te wandelen, te fietsen of gebruik te maken van frequent rijdend openbaar vervoer. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van auto’s verminderd, waardoor congestie en luchtvervuiling verminderen, de levenskwaliteit verbetert en de stedelijke duurzaamheid wordt bevorderd.

Het concept van de 15-minutenstad heeft als doel om steden leefbaarder, duurzamer en aantrekkelijker te maken voor hun inwoners. Het vereist een zorgvuldige stedenbouwkundige planning en het integreren van verschillende functies in de stad op een zodanige manier dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Verschillende steden over de hele wereld experimenteren met dit concept door de infrastructuur en voorzieningen aan te passen om de visie van een 15-minutenstad te realiseren.

Wat zijn de vorderingen in deze wereldstad?

De stad Parijs heeft verschillende maatregelen genomen om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren en de afstanden tot essentiële voorzieningen te verkleinen. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven genomen om de fietsinfrastructuur te verbeteren, de openbare ruimte opnieuw in te richten en groene ruimtes toegankelijker te maken. Er zijn ook plannen om meer scholen, gezondheidscentra en andere voorzieningen te creëren, zodat bewoners binnen een korte afstand van hun huis toegang hebben tot deze diensten. We noemen een 3 concrete voorbeelden:

  • Ruimte voor fietsers: Parijs heeft talloze kilometers fietspaden aangelegd en wegen opnieuw ingericht om fietsen veiliger te maken. Tijdens de eerste lockdown heeft burgemeester Anne Hidalgo ook het aantal fietspaden versneld uitgebreid. Om het fietsbeleid te stimuleren verschijnt ze zelf ook regelmatig op de fiets.
  • Stadsvernieuwing: Wat betreft woningbouw lag de focus van de stad decennialang voornamelijk op nieuwbouw net buiten de binnenstad. Echter, er is nu steeds meer aandacht voor zorgvuldige renovatie van woningen en historische gebouwen in de binnenstad waarbij functiemenging wordt toegepast. Een mooi voorbeeld is de herbestemming van Caserne des Minimes.
  • Berges de Seine: De oevers van de Seine, die lange tijd werden gebruikt als brede autobanen en parkeerplaatsen, hebben nu plaatsgemaakt voor autovrije gebieden en parken. Dit initiatief staat bekend als Berges de Seine.

Maar het project is ook een kwestie van vallen en opstaan. Zo groeide de populariteit van e-steps tot 15.000 steps. Deze werden voornamelijk aangeboden door 3 dienstverleners op het gebied van deelmobiliteit. De deelsteps die niet alleen milieuvriendelijk zijn maar je ook snel van A naar B brengen en weinig ruimte in beslag nemen verdwijnen nu echter alweer uit het staatbeeld. In een referendum werd tegen de e-steps gestemd omdat ze teveel overlast geven en leiden tot ongelukken. Zo zien we maar weer dat het vinden van optimale oplossingen op het gebied van mobiliteit altijd puzzelen blijft.

Visiepaper: Slimme en schone logistiek voor de binnenstad

We zien allemaal de mogelijkheden van slimme logistiek: het bundelen van goederenstromen, bevoorrading via een hub, de inzet van kleinere voertuigen, vervoer over water en betere afspraken tussen leverancier en ontvanger. Deze zijn allemaal veelvuldig uitgedacht en doorgerekend. Toch zien we hier nog weinig van terug in praktijk. Waarom lukt het nog steeds niet met slimme logistiek? En hoe brengen we daar verandering in?

Visiepaper: Slimme en schone logistiek voor de binnenstad

Hoe krijgen we logistiek niet alleen schoner, maar ook slimmer?

Wat je misschien ook interessant vindt