mrt 20

Brede mobiliteitswelvaart

Brede welvaart

Van wensbeeld naar werkelijkheid

Datum: 20 maart 2023

Brede welvaart is steeds vaker het antwoord op maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Maar wat is brede welvaart eigenlijk en hoe geef je dat als overheid een plek binnen gebiedsontwikkeling? Om hier antwoord op te geven deden onze afstudeerders Leon Veneberg en Joost Bakker onderzoek naar de toepassing van brede welvaart binnen mobiliteit.

Alles van waarde

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Waar welvaart meestal vooral een economische betekenis heeft, gaat het bij brede welvaart ook om aspecten die niet in economische termen te meten zijn. Zoals gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, klimaat en sociale zekerheid.

Deze onderwerpen kunnen we ook vertalen naar het mobiliteitsdomein. Net als brede welvaart is mobiliteit een steeds bredere opgave geworden. We werken niet meer alleen aan bereikbaarheid en doorstroming maar ook aan bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, (sociale) veiligheid, milieu en vitaliteit. Deze aspecten meenemen is belangrijk om effectief te werken aan een toekomstbestendige en duurzame stad.

Vertaald naar het straatbeeld

Steeds meer gemeenten kijken door de lens van brede welvaart naar hun opgaven. Toepassing hiervan blijkt echter vaak ingewikkelder dan gedacht. Om overheden hierbij te helpen vertaalde &Morgen de indicatoren voor brede welvaart en mobiliteit naar elementen in het straatbeeld.

We werken met vier belangrijke brede welvaartsindicatoren: bereikbaarheid, veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Per indicator maakten we een optimale inrichting voor het straatprofiel zoals deze voor gezondheid; met veel natuurlijke elementen, actieve mobiliteit, de auto geparkeerd op een centrale locatie en veel aandacht voor (sociale- en verkeers)veiligheid.

Anders kunnen en durven denken

Het zijn mooie wensbeelden maar qua uitvoering zijn er vaak nog wel een aantal uitdagingen. Brede welvaart meenemen in je gebiedsontwerp vraagt om anders kunnen en durven denken, om politiek lef, om de juiste samenwerking tussen overheid en projectontwikkelaar en om co-creatie met de omgeving. Om deze partijen daarin te ondersteunen maakt &Morgen een aanpak op maat om brede welvaart en mobiliteit effectief toe te passen bij gebiedsontwikkelingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak of over deze onderzoeken? Neem dan contact op met Martijn Elting.

Wat je misschien ook interessant vindt