jul 20
Assendorperstraat-pleintje-ipv-parkeervakken

Betere leefbaarheid in Assendorp

Datum: 20 juli 2019

Een oude stadswijk waarin vrijwel elk stukje openbare ruimte is opgeofferd aan straten en parkeerplaatsen. Dat moet beter kunnen. Parkeer de auto’s aan de rand van de wijk en gebruik de vrijgekomen parkeerruimte in de wijk voor parkjes, speelplaatsen en sociale ruimtes. Goed voor de leefbaarheid, maar ook tegen hittestress en wateroverlast.

Mobiliteitsplan

In Assendorp, een centrumwijk tussen het station en het oude stadshart van Zwolle, wordt 90% van de openbare ruimte in beslag genomen door mobiliteit en parkeren. Na het opheffen van de buslijn dwars door de wijk vroegen provincie en gemeente aan &Morgen en HeelBreed om een mobiliteitsplan op te stellen voor de lange termijn. In uitgebreide bewonerssessies kwamen vragen aan de orde als: wat verwacht je van je wijk? En: hoe ver ben je bereid om te lopen voor je bij je geparkeerde auto bent? Daarna heeft &Morgen een top-down analyse gemaakt van de bebouwingsdichtheid per straat. Hoe zit het met de parkeerdruk, hittestress en wateroverlast?

Zes mobiliteitshubs

Het uiteindelijke mobiliteitsplan voorziet in parkeren bij zes mobiliteitshubs aan de rand van de wijk. Daar komen parkeervoorzieningen en zijn allerlei vormen van deelmobiliteit. Ook wijkvoorzieningen als kinderopvang, horeca, apotheek en supermarkt vinden hier een plek. De hubs liggen op maximaal 250 meter lopen van elke woning in de wijk. Het plan schept veel ruimte in woonstraten, door het weghalen van parkeerplaatsen. Die ruimte wordt samen met de bewoners ingevuld. Is er behoefte aan groen, of juist aan speelruimte, een paar bankjes om gezellig te zitten, een fietsenstalling of een vijver? De klimaatadaptatie krijgt vorm door veel extra groen en het wegnemen van verharding.

Het langetermijnplan krijgt in de komende jaren vorm als er steeds meer parkeerplaatsen uit de wijk worden gehaald. Dat gaat hand in hand met de opbouw van de mobiliteitshubs, waarbij geldt dat één deelauto zo’n vier privé-auto’s kan vervangen. Zo wordt de wijk leefbaarder, worden parkeerproblemen opgelost en worden mensen gestimuleerd om het openbaar vervoer of de fiets te nemen.

Wil je meer weten over onze werkwijze?  Neem contact op met adviseur Rob de Vree.

E: rob.devree@enmorgen.nl
M: 06 41 62 49 82

Wat je misschien ook interessant vindt