+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

&Morgen helpt u om
wél resultaten te behalen

Wij helpen om de mobiliteits- en duurzaamheidsambities van overheden (op alle niveaus) te realiseren

Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim werken en slim reizen (SWSR). Als professional bij de overheid ervaart u steeds weer hoe complex dit is. Om te bepalen welke maatregelen kansrijk zijn, maar vooral hoe u andere partijen meekrijgt. Reizigers, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, inwoners… Ze hebben hun eigen – soms tegenstrijdige – belangen en spreken hun eigen ‘taal’. Terwijl u ze juist zo hard nodig hebt.

Mensgerichte aanpak

Onze aanpak is gericht op verbinden. Het verbinden van de verschillende betrokken partijen. Het verbinden van de verschillende belangen. Dit is de beste weg naar draagvlak en samenwerking. En daarmee naar resultaat.

auto

Wij verzetten werk voor u

Resultaten behalen wij vooral door werk voor u te verzetten.
Door stakeholders (met soms tegenstrijdige belangen) met elkaar te verbinden.
De hete kastanjes uit het vuur te halen. Door beweging te creëren. Door meters te maken.
Strategisch én praktisch. Inhoudelijk én mensgericht.
Met &Morgen in huis (of beter gezegd: in het veld) komt er resultaat!

De professionals van &Morgen helpen u in deze rollen:

Kwartiermaker

U moet een nieuw (deel)programma voorbereiden, bijvoorbeeld in het kader van Beter Benutten. Een prachtige uitdaging met veel maatschappelijke relevantie. Maar u vindt het ook complex. Welke doelstellingen zijn realistisch voor zo’n programma? Welke strategie kiest u? Welke partners moet u hierbij betrekken? Hoe regelt u de financiering? U wilt het wiel niet opnieuw uitvinden, maar hoe voorkomt u dat?

Uw programma startklaar

Een kwartiermaker van &Morgen maakt uw (Beter Benutten) programma startklaar. Hij brengt de betrokken partijen, personen en potentiële partners samen. Hij informeert en inspireert. Hij brengt ambities en doelen in kaart en analyseert de doelgroepen. Hij ontwikkelt een strategie en regelt de financiering. Hij beschrijft de benodigde rollen, helpt u met de werving en verdeelt het werk. En dan kan het programma écht van start!

Cases

Programmamanager

U bent verantwoordelijk voor een (deel)programma, bijvoorbeeld binnen Beter Benutten. Het plan ligt klaar, de partijen kunnen aan de slag. Maar u ziet op tegen het managen van het programma. Begrijpelijk. Hoe geeft u ieder thema (zoals werkgeversaanpak, goederenvervoer en ITS) voldoende aandacht én zorgt u voor samenhang? Hoe verbindt u het grote aantal stakeholders (met verschillende belangen), zodat het programma echt gaat ‘vliegen’?

Professioneel en verbindend

Een programmamanager van &Morgen leidt uw programma professioneel en verbindt mensen, belangen en thema’s. Het is een ‘zware jongen’, gepokt en gemazeld in de wereld van de mobiliteit. Hij zoekt altijd de verbinding. Door zijn ruime ervaring kan hij zich goed verplaatsen in de verschillende stakeholders. Hij heeft intensief contact met de managers van de verschillende deelprogramma’s en projecten. Hij bewaakt de strategische koers.

Cases

Mobiliteitsmakelaar

Als overheidsprofessional weet u als geen ander dat de rol van werkgevers (en publiekstrekkers) cruciaal is. Dat u sámen met het bedrijfsleven plannen moet maken om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te verbeteren. U weet echter ook dat bedrijven zich niet zomaar door ’de overheid’ laten vertellen wat zij moeten doen. Wellicht heeft u zelf ervaren hoe moeizaam gesprekken of sessies met werkgevers of publiekstrekkers kunnen verlopen.

Leren van elkaar

Wij hebben wij inmiddels een groot netwerk van werkgevers, koepels en bedrijvenverenigingen opgebouwd door heel Nederland. Het blijkt steeds weer zeer waardevol voor werkgevers en publiekstrekkers om te leren van organisaties met vergelijkbare vraagstukken. Wij brengen ze met elkaar in contact.

Wist u al dat onze naaste collega’s van Syndesmo dagelijks mobiliteitstrajecten bij werkgevers begeleiden? 

In beweging brengen

Een mobiliteitsmakelaar van &Morgen zorgt ervoor dat werkgevers en publiekstrekkers in beweging komen. Dat zij hun medewerkers en bezoekers stimuleren en faciliteren om anders te reizen. Door jarenlange ervaring weet de mobiliteitsmakelaar wat nodig is voor échte verbinding. Hij spreekt de taal van het bedrijfsleven en koppelt uw overheidsambities aan hun belangen. Hij heeft veel kennis van maatregelen, gedragsbeïnvloeding, aanbieders en (subsidie)regelingen.

Takenpakket Mobiliteitsmakelaar

Het takenpakket van de mobiliteitsmakelaar/-regisseur (soms ook gebiedsmanager genoemd) hangt uiteraard af van uw ambities en wensen. Soms is het een solo-functie, soms sturen we een team aan met meerdere professionals. Denk aan:

  • Contacten leggen met werkgevers en publiekstrekkers in het gebied (regio, stad, bedrijventerrein, …)
  • Opzet van regionale platforms/netwerken/communities
  • Verbinden van werkgevers, overheden, belangenorganisaties en eventueel aanbieders
  • Organisatie van bijeenkomsten en workshops (informeren, van elkaar leren, inspireren), bijvoorbeeld over parkeren, mobiliteitsbudgetten, reiskosten of fietsstimulering
  • Inventarisatie knelpunten bij organisaties (mobiliteitsscan)
  • Mobiliteitsproblemen die door meerdere werkgevers worden ervaren (OV, infra) bespreekbaar maken met opdrachtgever
  • Coördinatie van acties, pilots, kortingsregelingen of subsidies die werkgevers prikkelen en helpen hun medewerkers slimmer te laten werken en te reizen (zoals een buslijn tussen bedrijventerrein en station)
  • Delen van best practices
  • Fungeren als aanjager, stok achter de deur
  • Een team van mobiliteitsmakelaars aansturen

Cases

Projectleider

Shuttlevervoer op een bedrijventerrein. Een park+bike-voorziening. Een buslijn tussen bedrijventerrein en station. Boeiende trajecten waar je als overheidsprofessional hoge verwachtingen van hebt. Maar ook zorgen. Want hoe krijg je andere betrokken partijen mee, zoals werkgevers? Waar vind je partijen die het plan willen financieren? Wordt die shuttlebus straks ook echt gebruikt?

Zaken voor elkaar krijgen

De projectleider verzet veel werk voor je. Hij haalt de kastanjes voor je uit het vuur. Dankzij zijn onafhankelijke positie kan hij stakeholders met elkaar verbinden. En dat is cruciaal: want zonder samenwerking en draagvlak zijn de meeste projecten gedoemd tot mislukken. En samen kom je juist tot mooie en duurzame resultaten. Zo nodig doet de projectleider onderzoek, neemt interviews af en voert (bereikbaarheids)scans uit.

Cases

Communitymanager

“Een community, waarin mensen elkaar inspireren en samenwerken” staat tegenwoordig in menig beleidsplan. Steeds meer overheden willen vraagstukken samen met de stakeholders aanpakken en een duurzame ‘community’ vormen. Een heel positieve ontwikkeling. Het brengt u echter in een lastig parket. Want hoe start u zo’n community op? Hoe krijgt en houdt u mensen betrokken? En wat wordt uw positie hierin?

Online én offline

U heeft het misschien al eens geprobeerd. Een LinkedIn-groep aangemaakt, alle betrokkenen een uitnodiging gestuurd en vervolgens geconstateerd dat er niets gebeurt. Een community is meer, véél meer, dan ‘gewoon een LinkedIn-groep of een internetforum’. De communitymanager zet daarom altijd de mens en het gezamenlijke belang centraal. De eventuele tooling is faciliterend om te kunnen samenwerken en kennisdelen. Wij beperken ons nooit tot online samenwerking, maar zoeken steeds weer naar de juiste balans tussen online en offline.

Samen oplossingen ontwikkelen

Onze communitymanager laat partijen samenwerken, oplossingen ontwikkelen en maatregelen realiseren. Het koppelen van individuele belangen aan een gezamenlijk belang, dáár draait het om. De communitymanager brengt mensen samen. Zij bepalen zélf hun gezamenlijke doel. Ieder draagt hier vanuit zijn individuele ambitie aan bij. Samen zijn de deelnemers verantwoordelijk voor het proces.

Energie en beweging

Onze communitymanager faciliteert het proces; hij zorgt voor energie en beweging. Hij kan bovendien waardevolle kennis inbrengen. Over bereikbaarheid, mobiliteit, gedrag en bijvoorbeeld relevante wet- en regelgeving. Het zijn vervolgens de partijen samen die concrete projecten als probleemeigenaar moeten oppakken en uitvoeren.

Cases

Communicatieadviseur

Natuurlijk wilt u dat over – of binnen – uw project of programma wordt gecommuniceerd. Met de buitenwereld en met de direct betrokkenen. Om te informeren, voor het vergroten van draagvlak of als onderdeel van een participatietraject. Communicatie is vrijwel altijd een kritische succesfactor. Maar de communicatieafdeling heeft geen tijd. Of, en dat is heel herkenbaar, mist de o zo noodzakelijke ervaring in de wereld van de mobiliteit.

Professioneel en doelgericht

Een communicatieadviseur van &Morgen zorgt voor professionele en doelgerichte communicatie. Hij zet de communicatiestrategie uit en zorgt voor de uitvoering. De communicatiekoers is altijd een afgeleide van de ambities en doelstellingen van het programma of project. Maatwerk dus. Door zijn ruime ervaring, kan onze communicatieadviseur snel schakelen en doordringen tot de kern. Hij heeft een praktische en resultaatgerichte instelling.

Cases

Analist

Welke knelpunten ervaren bedrijven? Hoe ziet de modal split er uit? Hoe is het OV naar een bepaald bedrijventerrein geregeld? Welke kansen liggen er voor fietsstimulering? Om de juiste keuzes te maken, wilt u zich kunnen baseren op actuele en relevante informatie. Meten is weten! U merkt echter dat die informatie vaak niet beschikbaar is. En het ontbreekt u aan tijd en/of expertise om zelf onderzoek te doen.

Gebiedsanalyse

Inventarisatie van bijvoorbeeld het type bedrijven in een bepaald gebied (zoals een bedrijventerrein), het OV-aanbod, de parkeerdruk en knelpunten in de bereikbaarheid. Deze informatie helpt u om te bepalen welk gebied kansen biedt voor mobiliteitsmanagement.

Mobiliteitsscan

Als onderdeel van een werkgeversaanpak, kunnen we binnen organisaties een korte scan uitvoeren. We kijken daarbij onder meer naar het huidige reisgedrag, naar de regelingen en de locatie van het bedrijf.

Zorgvuldig én daadkrachtig

Een analist van &Morgen haalt voor u de benodigde informatie boven water. Hij heeft o.a. veel ervaring met mobiliteitsscans, postcode-analyses en de reisstijlen-test. Hij pakt het onderzoek pragmatisch aan. Verwacht van ons geen duimendikke rapporten, maar praktische en leesbare overzichten en analyses. Ze zijn immers geen doel op zich, maar moeten u helpen bij het maken van keuzes.

Reisstijlentest

Dé reiziger bestaat niet. Eén aanpak gericht op alle reizigers werkt dan ook niet. Een gesegmenteerde aanpak wél. Onze reisstijlentest helpt om het benodigde inzicht in de reizigersgroep te krijgen. De basis is een eenvoudige vragenlijst. De reiziger kan deze online (in een beveiligde omgeving) invullen. De uitkomsten ervan geven inzicht in de voorkeuren en lifestyle van de reiziger. Is hij bijvoorbeeld gevoelig voor status die autorijden met zich meebrengt? Speelt duurzaamheid voor hem een rol? Zou hij anders reizen als hij meer/minder geld te besteden heeft? Hiermee kunnen we de groep opdelen in zeven verschillende reizigers-segmenten We weten dan hoe groot het aandeel autofreaks is, bewust autolozen en bijvoorbeeld praktische reizigers. Lees hier meer…

Postcode-analyses

Analyse op basis van postcodes van de woon-werkritten. Wat is de afstand, hoe reizen de medewerkers nu en wat zijn de alternatieven? Dit is vaak onderdeel van een werkgeversaanpak. Wij ontwikkelden hiervoor een ‘supersudoku’. Hiermee kunnen we eenvoudig de resultaten van een postcodescan verwerken. De supersudoku geeft niet alleen inzicht in de woon-werkafstanden en (mogelijke) vervoerwijze van medewerkers, maar ook in de huidige reiskosten en CO2-uitstoot. Ook laat het de mogelijke effecten van mobiliteitsmaatregelen zien.

Cases

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief