+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Stedelijke logistiek in Rotterdam

Als groeiende stad met de grootste haven van Europa heeft Rotterdam veel met logistiek te maken. Door de ruimtelijke opzet van de (binnen)stad waren er echter weinig knelpunten en nauwelijks ambitie om iets met het onderwerp te doen. Slechts een aantal beleidsmedewerkers van de gemeente was parttime met stedelijke logistiek bezig. Het ‘minicluster’ Logistiek had het makkelijk.

Uitstoot ongezonde stoffen

Vanaf 2014 veranderde dat. De concentratie schadelijke stoffen in de lucht lag in Rotterdam altijd al boven de (Europese) norm. Het retail- en horecalandschap veranderde, mede door de opkomst van thuisbezorging en lokaal ondernemerschap. Dit leidde tot grote veranderingen in de stedelijke logistiek. Het bleek dat het vracht- en bestelverkeer verantwoordelijk was voor 50% van de uitstoot van ongezonde stoffen. Het nieuwe college wilde hier iets aan doen.

Faciliteren en stimuleren

De gemeente Rotterdam wil, net als andere gemeenten, een andere rol aannemen. Meer faciliterend en stimulerend, minder sturend en regulerend. Paradoxaal genoeg betekent dat in het begin juist méér samenwerking met de inwoners en ondernemers. En specifiek voor logistiek: om de tafel met vervoerders, verladers en andere partijen binnen de logistieke sector. Daar had het minicluster Logistiek van afdeling Verkeer en Vervoer geen capaciteit voor. Ook ontbrak het aan de benodigde kennis.

&Morgen zorgt voor versterking

Joeri Jongeneel van &Morgen verstrekt het team daarom voor meerdere dagen per week. Met zijn kennis, ervaring en verbindende kwaliteiten heeft het thema stedelijke logistiek de plaats gekregen die het verdient. Joeri werkt mee aan beleidsplannen om aan te sluiten bij Verkeers-, Mobiliteits- en Duurzaamheidsagenda’s. Hij zet een community op met de relevante partijen in de logistieke sector. Hij leidt de projecten die daaruit voortvloeien. Hij zoekt verbinding en wisselt kennis uit met andere overheden en onderzoeksinstellingen. Hij denkt mee over creatieve oplossingen en maatregelen. Deze activiteiten doet hij in prettige gezamenlijkheid met de beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam.

 

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief