+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Lage Weide Duurzaam Mobiel

Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van de gemeente Utrecht. Het kent een  enorme diversiteit aan grote en kleine bedrijven. U15 en Industrievereniging Lage Weide (ILW) willen er een duurzame plek van maken, met een belangrijke rol voor mobiliteit. Eind 2015 ging &Morgen-adviseur Jos Hollestelle als projectleider met deze opdracht aan de slag.

Stakeholders

Jos: “U15 en de ILW hebben mij gezamenlijk aangesteld. U15 financiert het en de industrievereniging biedt support vanuit hun goede netwerk. En zij betalen eventuele out-of-pocket-kosten. Ik deel mijn taken grotendeels zelf in. Maar de stakeholders bepalen mede de aanpak. U15 hecht belang aan een betere bereikbaarheid. De ILW wil daarnaast ook dat het een prettig gebied is. Met beide partijen kijk ik hoe ik het programma in kan vullen. De contouren daarvan worden steeds duidelijker. We gaan ons waarschijnlijk op drie pijlers richten.”

Sterke community

“Pijler 1 is het collectief. We gaan werken aan een sterke community op Lage Weide. Daarmee willen we heel vraaggericht kijken naar de problemen die werkgevers en werknemers ervaren. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer medewerkers op de fiets krijgen? Wat is daarvoor nodig? Vandaaruit kunnen we dan nieuwe initiatieven ontplooien. De tweede pijler is het individueel ondersteunen van bedrijven, bijvoorbeeld door hun CO2-footprint inzichtelijk te maken. Dat kan onder andere met het gratis aanbod van U15. We gaan ook een quickscan aanbieden voor hun mobiliteit, om te onderzoeken welke kansen er zijn en wat die voor zo’n organisatie kunnen opleveren. Met als basis: wat wil het bedrijf bereiken en wat kan slimme mobiliteit daaraan bijdragen.”

Projectleider als intermediair

“Ten derde is er mijn rol als intermediair tussen de bedrijven op Lage Weide en andere partijen. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld een probleem met de gemeente, dan zorg ik via mijn netwerk dat ze met de juiste persoon in contact komen. Om te voorkomen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zo kan dat ook bij de provincie, bij het busbedrijf, bij de industrievereniging, bij U15; dus en spin-in-het-web-functie om partijen met elkaar te verbinden.”

Mobiliteit is geen bijzaak

“Wat ik wil is dat mobiliteit bij organisaties niet een zorgenkindje is of een bijzaak, maar juist dat we door goed om te gaan met mobiliteit kunnen bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen. Dat bedrijven kosten besparen, dat ze geen parkeerproblemen meer hebben, dat ze beter bereikbaar zijn voor leveranciers, dat ze hun klanten beter kunnen bedienen en dat ze gezondere medewerkers krijgen. Ik wil dat de gebruikers met trots vertellen: ik werk op Lage Weide of ik ben gevestigd op Lage Weide.”

Denken in mogelijkheden

“Lage Weide is een terrein dat op de auto is gericht. De perceptie heerst dat het is lastig te bereiken is met de fiets en het openbaar vervoer. Ik denk dat bedrijven gaan zeggen dat ze nou eenmaal niet anders kunnen. Dat ze in onmogelijkheden denken en niet in mogelijkheden. Maar ik ga medewerkers laten ervaren dat reizen naar Lage Weide ook op een prettige manier kan, door zoveel mogelijk in te spelen op duurzame mobiliteit. Hierin zoek ik onder andere naar natuurlijke momenten waarop werknemers kritisch kijken naar hun woon-werkreis. Bijvoorbeeld als een bedrijf voor het eerst naar Lage Weide verhuist of als medewerkers nieuw in dienst komen. Juist dat soort momenten moeten we zien te herkennen en erop inspelen.”

(tekst: U15)

 

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief