+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Interessante afstudeerscripties: Waar ligt de toekomst van mobiliteit in uw beleid?

Het afgelopen half jaar voltooiden twee afstudeerders interessante scripties bij &Morgen:

Op welke manier kan mobiliteitsmanagement worden toegepast bij gebiedsontwikkeling?

De toekomst eist grote veranderingen in het vervoersgebruik. Gemeenten moeten daarom durven in te zetten op deze verandering. Hoe? Door beleid op te stellen dat nog sterker gericht is op de fiets, duurzaam OV en schone, slimme voertuigen. In de Omgevingsvisie liggen concrete kansen voor gemeenten om dit toe te passen. Door mobiliteit in de Omgevingsvisie een meer prominente rol te geven en integraal te werk te gaan, kan beter ingespeeld worden op de toekomst. Een sterke samenwerking, niet alleen binnen de overheid, maar ook met de markt, zijn hierin een cruciale succesfactor.
Deze scriptie is geschreven door Yorick van der Sar, Hogeschool Utrecht, Ruimtelijke Ordening & Planologie

Smart Mobility in gemeentelijk beleid

Smart Mobility, de automatisering van voertuigen en de informatisering van verkeerssystemen: beleidsmakers zien dit als een oplossing voor de problemen die een toenemende druk op ons mobiliteitssysteem veroorzaken op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Slimme mobiliteitsoplossingen op het gebied van bijvoorbeeld ITS, big data, voertuigtechnologie en deelsystemen bieden steeds meer mogelijkheden voor personenmobiliteit. De snelheid en onvoorspelbaarheid van technologische ontwikkelingen veroorzaken echter zo nu en dan hoofdpijn bij gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers. Vragen als: ‘Wat is de reikwijdte van Smart Mobility in ons beleid?’ en ‘Hoe kunnen we samenwerken met relevante partijen in dit nieuwe speelveld?’ zijn veelgehoord. Dit afstudeeronderzoek poogt gemeenten structuur te bieden door verschillende vormen van governance aan te reiken en zo Smart Mobility een plek te geven in beleid.
Deze scriptie is geschreven door Tibor Rongen, Hogeschool Utrecht, Ruimtelijke Ordening & Planologie

Scriptie ontvangen?

Bent u geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten en aanbevelingen uit één of beide scripties? Mail ons en u ontvangt per mail een pdf van de scriptie(s).

Afstudeerders bij &Morgen: onze adviseurs van de toekomst

Bij &Morgen bieden we regelmatig studenten een plek en goede begeleiding om hun afstudeerscriptie te schrijven. Wij geloven dat van kennis delen iedereen beter wordt: de student die zich kan richten op een interessant vraagstuk op zijn studiegebied en veel leert in en over de praktijk, wij en onze opdrachtgevers omdat de resultaten van hun onderzoek altijd verfrissende en bruikbare inzichten bieden. De sfeer en het werk bij &Morgen blijkt vaak zo goed te bevallen dat veel van ‘onze’ studenten na hun afstuderen bij ons blijven werken!

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief