+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

&Morgen: uw wegwijzer in de wereld van intelligente mobiliteit

Heldere visie en vertaling naar praktijk

De uitdagingen in de wereld van mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn groot en divers. De druk op wegennetwerk en ruimte neemt alleen maar verder toe door stedelijke groei en de verdichtingsopgave in stedelijke gebieden. Tegelijkertijd volgen innovaties op het gebied van technologie en (big) data elkaar in hoog tempo op. Dit biedt kansen om uw mobiliteitsuitdagingen adequaat te lijf te gaan. Maar: hoe herkent u in het woud aan ‘smart mobility solutions’ de juiste oplossingen? En welke strategie moet u volgen met het oog op de toekomst?

Onze insteek: mens en wens

Maak u niet afhankelijk van de ontwikkelingen maar draai het om: bedenk wat ú wilt; wat is het beste voor onze samenleving en de ruimte waarin we samenleven? Dat schept het enige juiste kader om de toekomst te schetsen, de uitdagingen te lijf te gaan en de innovaties te selecteren die écht toegevoegde waarde hebben. Dat is intelligente mobiliteit! Wij benaderen uw uitdaging niet vanuit de techniek, maar vanuit de mens. Wat is de toegevoegde waarde voor de ‘quality of life’? Hoe kan intelligente mobiliteit bijdragen aan efficiënt ruimtegebruik? U krijgt van ons een heldere visie, die toegespitst wordt op uw specifieke situatie en vraagstukken.

verkeer

Aanpakken

Een belangrijke uitdaging -naast het schetsen van de kansen die intelligente mobiliteit biedt- is de menselijke aarzeling bij het omarmen van innovaties en toekomstbeelden. Dit vraagt om ‘verandermanagement’, zowel binnen uw organisatie als naar buiten toe. Communicatie over een gezamenlijke ambitie is cruciaal, de basis is en blijft: bedenk samen wat je WILT van de toekomst. Wij hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van deze processen en het creëren van draagvlak.

De professionals van &Morgen helpen u in deze rollen:

Kwartiermaker

U moet een nieuw project of programma voorbereiden, bijvoorbeeld de herontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Een prachtige uitdaging met veel maatschappelijke relevantie. Maar u vindt het ook complex. Welke doelstellingen zijn realistisch voor zo’n programma? Welke strategie kiest u? Welke partners moet u hierbij betrekken? Hoe regelt de financiering? U wilt het wiel niet opnieuw uitvinden, maar hoe voorkomt u dat?

Uw project of programma startklaar

De kwartiermaker van &Morgen maakt uw project of programma startklaar. Hij brengt de betrokken partijen, personen en potentiële partners samen. Hij informeert en inspireert. Hij brengt ambities en doelen in kaart en analyseert de doelgroepen. Hij ontwikkelt een strategie en regelt de financiering. Hij beschrijft de benodigde rollen, helpt u met de werving en verdeelt het werk. En dan kan uw programma écht van start!

Cases

Projectleider

Een park+bike-voorziening aan de rand van de stad. Een deelfiets-systeem. Een shuttlebus tussen station en het ziekenhuis. Een snelfietsroute. Boeiende trajecten waar u als beleidsadviseur hoge verwachtingen van hebt. Maar ook zorgen. Want hoe krijgt u andere betrokken partijen mee, zoals inwoners en ondernemers? Waar vindt u partijen die het plan willen financieren? Wordt die snelfietsroute straks ook echt gebruikt?

Zaken voor elkaar krijgen

Een projectleider van &Morgen krijgt zaken voor elkaar. Hij verzet veel werk voor u. Hij haalt de kastanjes voor u uit het vuur. Dankzij zijn onafhankelijke positie kan hij stakeholders met elkaar verbinden. En dat is cruciaal: want zonder samenwerking en draagvlak zijn de meeste projecten gedoemd tot mislukken. En samen komen we juist tot mooie en duurzame resultaten. Zo nodig doet de projectleider onderzoek of neemt interviews af.

Cases

Omgevingsmanager

Uw logistieke project staat in de steigers. De plannen en maatregelen gaan ongetwijfeld gevolgen hebben voor de omgeving, zoals de ondernemers en inwoners. U maakt zich hierover zorgen – op problemen zit u immers niet te wachten. Welke issues gaan spelen? Welke belangen hebben prioriteit? Hoe vangt u alle signalen op en hoe vertaalt u ze op de juiste manier? Hoe onderhoudt u een goede relatie met de stakeholders?

De oren en ogen

Een omgevingsmanager van &Morgen zorgt voor de o zo belangrijke ‘oren en ogen’. Hij vangt en verzamelt signalen die invloed kunnen hebben op de voortgang van de projecten. Hij vertaalt deze naar risico’s en kansen van de uitvoering. Hij ontwikkelt en onderhoudt een positieve relatie met stakeholders. Hij brengt de belangen van de verschillende betrokkenen in kaart en stemt deze zo goed mogelijk op elkaar af.

Cases

Communitymanager

“Een community, waarin mensen elkaar inspireren en samenwerken” staat tegenwoordig in menig beleidsplan. Steeds meer overheden willen vraagstukken samen met de stakeholders aanpakken en een duurzame ‘community’ vormen. Een heel positieve ontwikkeling. Het brengt u echter in een lastig parket. Want hoe start u zo’n community op? Hoe krijgt en houdt u mensen betrokken? En wat wordt uw positie hierin?

Online én offline

U heeft het misschien al eens geprobeerd. Een LinkedIn-groep aangemaakt, alle betrokkenen een uitnodiging gestuurd en vervolgens geconstateerd dat er niets gebeurt. Een community is meer, véél meer, dan ‘gewoon een LinkedIn-groep of een internetforum’. De communitymanager zet daarom altijd de mens en het gezamenlijke belang centraal. De eventuele tooling is faciliterend om te kunnen samenwerken en kennisdelen. Wij beperken ons nooit tot online samenwerking, maar zoeken steeds weer naar de juiste balans tussen online en offline.

Samen oplossingen ontwikkelen

Onze communitymanager laat partijen samenwerken, oplossingen ontwikkelen en maatregelen realiseren. Het koppelen van individuele belangen aan een gezamenlijk belang, dáár draait het om. De communitymanager brengt mensen samen. Zij bepalen zélf hun gezamenlijke doel. Ieder draagt vanuit zijn individuele ambitie bij aan de realisatie. Samen zijn de deelnemers verantwoordelijk voor het proces.

Energie en beweging

Onze communitymanager faciliteert het proces; hij zorgt voor energie en beweging. Hij kan bovendien waardevolle kennis inbrengen. Over bereikbaarheid, mobiliteit, gedrag en bijvoorbeeld relevante wet- en regelgeving. Het zijn vervolgens de partijen samen die concrete projecten als probleemeigenaar moeten oppakken en uitvoeren.

Cases

Communicatieadviseur

Natuurlijk wilt u dat over – of binnen – uw project of programma wordt gecommuniceerd. Met de buitenwereld en met de direct betrokkenen. Om te informeren, voor het vergroten van draagvlak of als onderdeel van een participatietraject. Communicatie is vrijwel altijd een kritische succesfactor. Maar de communicatieafdeling heeft geen tijd. Of, en dat is heel herkenbaar, mist de o zo noodzakelijke ervaring in de wereld van de mobiliteit.

Professioneel en doelgericht

Een communicatieadviseur van &Morgen zorgt voor professionele en doelgerichte communicatie. Hij zet de communicatiestrategie uit en zorgt voor de uitvoering. De communicatiekoers is altijd een afgeleide van de ambities en doelstellingen van het programma of project. Maatwerk dus. Door zijn ruime ervaring, kan onze communicatieadviseur snel schakelen en doordringen tot de kern. Hij heeft een praktische en resultaatgerichte instelling.

Cases

Analist

Welke knelpunten ervaren bedrijven? Hoe ziet de modal split er uit? Hoe is het OV naar een bepaald bedrijventerrein geregeld? Welke kansen liggen er voor fietsstimulering? Om de juiste keuzes te maken, wilt u zich kunnen baseren op actuele en relevante informatie. Meten is weten! U merkt echter dat die informatie vaak niet beschikbaar is. En het ontbreekt u aan tijd en/of expertise om zelf onderzoek te doen.

Gebiedsanalyse

Inventarisatie van bijvoorbeeld het type bedrijven in een bepaald gebied (zoals een bedrijventerrein), het OV-aanbod, de parkeerdruk en knelpunten in de bereikbaarheid. Deze informatie helpt u om te bepalen welk gebied kansen biedt voor mobiliteitsmanagement.

Zorgvuldig én daadkrachtig

Een analist van &Morgen haalt voor u de benodigde informatie boven water. Hij heeft o.a. veel ervaring met mobiliteitsscans, postcode-analyses en de reisstijlen-test. Hij pakt het onderzoek pragmatisch aan. Verwacht van ons geen duimendikke rapporten, maar praktische en leesbare overzichten en analyses. Ze zijn immers geen doel op zich, maar moeten u helpen bij het maken van keuzes.

Reisstijlentest

Dé reiziger bestaat niet. Eén aanpak gericht op alle reizigers werkt dan ook niet. Een gesegmenteerde aanpak wél. Onze reisstijlentest helpt om het benodigde inzicht in de reizigersgroep te krijgen. De basis is een eenvoudige vragenlijst. De reiziger kan deze online (in een beveiligde omgeving) invullen. De uitkomsten ervan geven inzicht in de voorkeuren en lifestyle van de reiziger. Is hij bijvoorbeeld gevoelig voor status die autorijden met zich meebrengt? Speelt duurzaamheid voor hem een rol? Zou hij anders reizen als hij meer/minder geld te besteden heeft? Hiermee kunnen we de groep opdelen in zeven verschillende reizigers-segmenten We weten dan hoe groot het aandeel autofreaks is, bewust autolozen en bijvoorbeeld praktische reizigersLees hier meer…

Cases

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief