+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Impressie Minder Hinder Lab

We kijken terug op een enerverend &Morgen Lab – Minder Hinder! Het Lab richtte zich op hinder en de hinderbeleving van weggebruikers tijdens grootschalige wegwerkzaamheden. Een aanhoudend hot item, want de hoeveelheid wegwerkzaamheden zal de komende jaren alleen maar toenemen. Fantastisch hoe we volop tot nieuwe inzichten zijn gekomen en connecties hebben gelegd. We blikken nog even met je terug. Wil je ook een keer deelnemen aan &MorgenLab? Dat kan! Op onze website informeren we je over de data en thema’s van de &MorgenLabs.

Tijdens het &MorgenLab Minder Hinder zijn we in gegaan op de volgende vragen:

  • Hoe organiseer je als overheidspartij de bereikbaarheid van de stad/regio tijdens (grootschalige) wegwerkzaamheden middels Smart Mobility toepassingen?
  • Hoe zorg je dat ondernemers, werkgevers en forenzen in jouw stad/regio Minder Hinder ondervinden van die werkzaamheden?
  • Hoe kun je deze periode van wegwerkzaamheden gebruiken om autogebruikers aan te zetten tot multimodaal reizen?

Minder hinder tijdens de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam

Ervaring met de Maastunnel, het project van de Verkeersonderneming, levert op dat alles staat of valt met een goede doelgroep analyse. Als je weet welke doelgroepen (woon-werk verkeer, dagjes mensen, etc.) er rijden kan je werken aan gerichte oplossingen voor de weggebruiker. Het is dus essentieel om verrijkende data-analyses te maken, deze maken steeds meer duidelijk en bieden een echte kans om hinder te kunnen beperken. Creëer een netwerk van werkgevers en bewoners, laat ze meedenken over de alternatieven èn laat ze zelf stappen zetten om in actie te komen. Communicatie centraal maken!

Minder hinder door alternatieve routes via Google Maps

Livecrowd Mobility is specialist in het inzetten van online en social media toepassingen (Google, Facebook, WhatsApp, Twitter) in het verkeersmanagement domein. Ze verzamelen data via een Geofence en communiceren met weggebruikers en omwonenden via online platforms als Faceboek & Whatsapp (zowel om informatie op te halen, als om te informeren).Daarnaast kan Livecrowd Mobility sturende maatregelen inzetten zoals bijvoorbeeld het implementeren van alternatieve routes in navigatie apps als Google Maps, waarbij de weggebruiker de route via de wegwerkzaamheden niet meer te zien krijgt als optie.

Minder hinder door in-car adviesdiensten

Flitsmeister is met meer dan 1,3 miljoen gebruikers de grootste verkeersapp van Nederland. In-car verkeersadviezen nemen hierbij een enorme vlucht, met het doel om hinder aan te kondigen en de reizigers te bedanken voor het begrip. Flitsmeister biedt haar gebruikers pushberichten voor (geplande) wegwerkzaamheden, incidenten, real time files en hulpdiensten in de buurt. Gebruikers worden voorzien van persoonlijke reisinformatie door in-car DRIPteksten te tonen via de navigatie toepassingen van de app. Flitsmeister vindt het zeer belangrijk om effectmetingen te doen van het gedrag op toegezonden informatie, zodat de geboden diensten zich continu blijven optimaliseren.

Minder hinder door de ogen van een aannemer

Aannemer Van Hattum & Blankevoort veroorzaakt de hinder voor weggebruikers en houdt zich daarom bezig met de hinderbeleving van deze weggebruikers. De Minder Hinder Checklist is dan ook:

  • Veiligheid en veiligheidsbeleving door bijvoorbeeld de inzet verkeersregelaars;
  • Voorkomen van schade aan omliggende bebouwing en de ondergronds kabels en leidingen;
  • Voorkomen van geluid en trillingen door zoveel mogelijk trillingsvrije en geluidsarme bouwtechnieken gebruiken;
  • Bereikbaarheid door een doorlopend faseringsplan voor gehele werk en afstemming met omgeving. Bedrijven dienen zo ver mogelijk van te voren te weten hoe ze bereikbaar zijn tijdens de bouw;
  • Bouwmethode met een uitdagende top-down bouwmethodes om de bouwlocatie zo snel mogelijk weer volledig toegankelijk voor verkeer maken;
  • Doorstroming van het verkeer door minder transporten door het inrichten van een Hub en alle medewerkers met het OV naar de bouwlocatie laten komen.

Het statement van deze aannemer is dan ook

“Bouwen is een feestje. Overlast is geen probleem, zolang het niet als hinder wordt ervaren.”

Minder hinder volgens &Morgen

&Morgen benadrukt om altijd te denken vanuit de gebruiker, het belang ligt bij het bereiken van de juiste doelgroep die hinder ervaart. De regievoering op het hele proces is hierbij belangrijk. Het koppelen van de juiste reisstijlen aan elke doelgroep, het opstellen van (smart) verkeers- en mobiliteitsmanagement maatregelen. En het maatregelenpakket vervolgens verbinden aan de doelgroepen door middel van gedragsinterventies,  het doorvoeren van een gedegen communicatieplan en het regisseren van een succesvolle uitvoering.

Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek!

 

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief