+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Gemeente Almere sluit slimme deals

“Werkgeversaanpak? Is dat iets voor ons?” Dat was de aanvankelijke reactie van gemeente Almere op het voorstel om hiermee aan de slag te gaan in het kader van Beter Benutten. Ook bedrijven stonden aanvankelijk niet te trappelen want “wij hebben geen last van files.” De mobiliteitsadviseurs van &Morgen kregen beide partijen aan tafel en lieten hen inzien dat samenwerking op mobiliteitsgebied wel degelijk kan lonen. “Vaak is een luisterend oor of een kleine investering al genoeg om samen iets te bereiken” vertelt mobiliteitsadviseur Gabriëlle Dijkstra – van der Burg.

Gemeente: ook onderlinge afstemming belangrijk

Gabriëlle bracht ambtenaren van verschillende afdelingen bij elkaar. “Ze wisten niet wat ze zich moesten voorstellen bij een werkgeversaanpak. Wij vertelden dat het gaat om wederkerigheid: overheid en werkgevers die elkaar tegemoet komen. Ook ondervonden ze dat de gemeentelijke mobiliteitsregelgeving vaak tegenstrijdig is. Zo vond de bedrijvencontactfunctionaris het niet uitnodigend dat een bedrijfsfietsenstalling helemaal achterop het terrein stond. Dat bleek echter een bouwvergunningskwestie te zijn. Het was een eye-opener dat ze ook hun eigen regelgeving onderling beter kunnen afstemmen.”

Bedrijfsbelang: duurzaamheid en vitaliteit

Ook zocht Gabriëlle contact met bedrijven op industrieterrein De Vaart, bedrijventerrein Gooisekant en een aantal grote bedrijven rond het centrum. “Wat bedrijven in Almere motiveert om aan de slag te gaan met mobiliteit, zijn duurzaamheid en vitaliteit. Zij zien mogelijkheden op het gebied van fietsen en OV.”

Slimme Deals

Een eerste bijeenkomst waar zowel werkgevers als ambtenaren aanwezig waren, leverde al meteen resultaat op: “Bij de verbreding van de A6 verschuift een busstation. Dat komt nu ter hoogte van het Vroege Vogelbos, maar bevatte geen directe verbinding naar het gebied. Een werkgever vroeg de gemeente of dat niet anders kon? Met een kleine aanpassing in het plan bleek dit mogelijk en worden de bus en fiets een optie voor de medewerkers en bezoekers. Een slimme deal: met overleg en weinig of geen budget blijkt er veel mogelijk.”

Aan de slag?

Het draagvlakonderzoek is afgerond: interesse in een werkgeversaanpak is er van beide kanten en mogelijkheden zijn er genoeg. Bijvoorbeeld voor een e-bikeactie. “Veel verkeer van de ene naar de andere kant van Almere neemt nu de A6, een rit van bijna 20 kilometer. Met de e-bike is het maar zo’n 10 kilometer!” Het voorstel voor uitvoer van de werkgeversaanpak ligt ter goedkeuring bij de gemeente.

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief