Woonwijken

Meer ruimte voor leefbaarheid en gezondheid

Bestaande woonwijken

Binnen bestaande woonwijken in steden staat regelmatig de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid onder toenemende druk. Hoe zorg je dat mobiliteitsbeleid kan bijdragen aan een structurele verbetering? Daar draagt &Morgen graag aan bij, bijvoorbeeld in de rol van “mobiliteitsfixer woonwijk” die wij vervullen in onder meer Assendorp, Kamperpoort, Hanzeland. Via onder meer tijdelijke experimenten en gedragsverandering maken we woonwijken succesvol autoluw.

Nieuwe woonwijken

Het realiseren van een nieuwe woonwijk biedt de kans om te starten met een autoluw beleid, maar met behoud van nabijheid. We vertalen indicatoren van brede welvaart naar de straat. Deze indicatoren kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op milieubelasting, bereikbaarheid en ruimtegebruik.

Zo wordt het mogelijk om de leefbaarheid in nieuwe wijken met een lage parkeernorm door bijvoorbeeld een combinatie van mobiliteitshubs en deelmobiliteit op het hoog niveau te brengen. Zonder in te boeten aan de bereikbaarheid. Onze methodiek voor hubontwikkeling werpt in nieuwe woonwijken vaak zijn vruchten af. En ook in nieuwe woonwijken vervullen we regematig de rol van “mobiliteitsfixer”, bijvoorbeeld in Weezenlanden-Noord.

Recente projecten

Gebiedsgericht werken

Binnensteden
Woonwijken
Bedrijventerreinen
Corridors

Blogs en berichten over woonwijken

Inspiratiepapers over woonwijken

We publiceren regelmatig inspiratiepapers waarin onder meer autoluwe woonwijken, mobiliteitshubs, deelmobiliteit en de rol van gedrag aan bod komen. Download onze meeste recente paper over dit onderwerp hiernaast. Of bekijk het volledige overzicht van papers over dit thema.

Verder praten over woonwijken

Ontdek hoe &Morgen jouw gemeente, regio of buurt kan helpen bij de mobiliteitstransitie. Neem vrijblijvend contact voor een kennismaking en laten we samen de toekomst van mobiliteit bespreken