Gedragsverandering
Mobiliteit is gedrag

Mobiliteitstransitie en gedragsverandering

Onze leefomgeving moet schoner, duurzamer en leefbaarder, daar is vrijwel iedereen het over eens. Een gedegen en goed doordachte gebiedsaanpak is belangrijker dan ooit. Want de mens staat centraal bij het effectief oplossen van de mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan.

Gedrag speelt dan ook een cruciale rol bij de oplossingen die we kiezen. Keuzes die je maakt om de mobiliteitstransitie vorm te geven zijn namelijk direct gerelateerd aan gedrag en gedragsverandering. Mensen kiezen immers bewust of onbewust iedere dag hoe ze zich verplaatsen. Het is daarom essentieel om gedrag echt te begrijpen.

Een bewezen gedragsaanpak

Hoe iemand reist, hangt van veel dingen af. De fysieke omgeving (zoals bebouwing) speelt een rol, net als beleid & regelgeving (zoals parkeerbeleid) en de aan- of afwezigheid van voorzieningen (zoals deelmobiliteit). Daarnaast spelen allerlei menselijke factoren een rol. Denk aan routines, persoonlijke voorkeuren en de invloed van de sociale omgeving.

Om zich op een bepaalde manier te gedragen, moet de mensen beschikken over capaciteit, motivatie en gelegenheid. We noemen dit de invloedsfactoren. Als iemand het gewenste gedrag niet uitvoert, zijn één of meerdere van deze factoren niet – of onvoldoende – aanwezig. Vanuit die context kan gekeken worden naar gewenst gedrag en hoe dat te stimuleren. Dit noemen we bij &morgen ook wel onze gedragsaanpak.

De rol van gedrag in recente projecten

Inspiratiepapers over gedrag, reisgedrag en gedragsverandering

We publiceren regelmatig inspiratiepapers waarin gedrag, reisgedrag en gedragsverandering aan bod komen. Download onze meeste recente paper over dit onderwerp hiernaast. Of bekijk het volledige overzicht van papers.

Blogs en berichten over de rol van gedrag in mobiliteit

Verder praten over gedrag

Ontdek hoe &Morgen jouw gemeente, regio of buurt kan helpen bij de mobiliteitstransitie. Neem vrijblijvend contact voor een kennismaking en laten we samen de toekomst van mobiliteit bespreken